Dla rodziców

"Dzieci trzeba tak wychowywać, aby podawały sobie ręce, 
a nie podstawiały nogi."


PREZYDIUM   RADY RODZICÓW W  ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Przewodniczący: Monika Sierkowska

Z-ca przewodniczącego: Marcin Rzemieniuk

Skarbnik: Dariusz Samulak

Sekretarz: Katarzyna Rzemieniuk-Pieczykolan

Członek: Adam Biczak


LIST DO RODZICÓW


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017_18

APELE I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2017-18


     Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010r. po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

  • 2 I 2018 r. wtorek
  • 30 IV 2018 r. poniedziałek
  • 2 V 2018 r. środa
  • 4 V 2018 r. piątek
  • 1 VI 2018 r. piątek

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY

OŚWIADCZENIE

 


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami


Na portalu telewizyjnym OKE w Krakowie oraz kanale YouTube są dostępne filmy o sprawdzianie klas VI w  2015 roku.

 


Zagrożenia w sieci !!!


INFORMACJA O WYPRAWCE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW: NR1; NR2


 ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

W SZCZEBRZESZYNIE

w sprawie korzystania przez uczniów i nauczycieli na terenie szkoły z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń służących do łączności a także różnego rodzaju odtwarzaczy i urządzeń nagrywających.


 Zapraszamy do kontaktów z nauczycielami

 

 

Nazwisko i Imię Nauczyciela

Adres e- mail

Augustynek  Katarzyna

okasik1@poczta.onet.pl

Banach Urszula

UrszulaBanach@poczta.fm

Buryś Marta

martab1313@op.pl

Chwiejczak Danuta

danutachwiejczak@wp.pl

Ćwik Mariola

spszczebrzeszyn.jezykpolski@gmail.com

Dołba Agnieszka

agnieszkadolba@wp.pl

Dubiel Jolanta

joladubi@o2.pl

Gil Małgorzata

magil@o2.pl

Goch Irmina

Irmina.goch@o2.pl

Harkot Alina

Sp1.aharkot@onet.pl

Jakubiak Piotr

snezamosc@o2.pl

Jarosz Jolanta

jolantajarosz@interia.eu

Jóźwiak Maria

Maria_jozwiak@interia.pl

Kalita Zbigniew

zbigniewkalita@interia.eu

Kaznowska Edyta

kedyta02@gmail.com

Kita Bożena

bozenakita@wp.pl

Kita Mariusz

Mariusz.kita1@wp.pl

Korkosz Bożena

bozena7@poczta.onet.eu

Martyna Urszula

Sp1.pedagog@interia.eu

Momot Dorota

dmomot@poczta.onet.pl

Muszalska Małgorzata

mmuszalska13@poczta.onet.pl

Nowak Jowita

jotanowak@interia.pl

Pańczyk Joanna

asiap8@onet.eu

Poznańska Agata

poznanskaagata@gmail.com

Sawic Jadwiga

jadwigasawic@interia.pl

Skwaryło Marzena

marzenaskwarylo@gmail.com

Sobczuk Anna

a.sobczuksp1@gmail.com

Stadnicka- Olech Renata

r-s-o@wp.pl

Tkaczyk Marzanna

 

Zbiegień Ewa

zbiegenewa@poczta.fm


 

Podsumowanie projektu "Wiedza drogą ku lepszej przyszłości" 

współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie zakupu podręczników

Wniosek nr1          Wniosek nr2