Dla rodziców

"Dzieci trzeba tak wychowywać, aby podawały sobie ręce, 
a nie podstawiały nogi."


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


LIST RODO DO RODZICÓW


KONSULTACJE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS IV – VIII W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  1.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r.

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

22 – 31 grudnia 2018 r.

  1.  

Ferie zimowe

11 lutego – 22 lutego 2019 r.

  1.  

Egzamin ósmoklasisty

15,16,17 kwietnia 2019 r.

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

  1.  

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

  1.  

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.


 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców zarządza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

2 listopada 2018 r. (piątek)

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) – egzamin ósmoklasisty – dla klas I – VII

29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

30 kwietnia 2019 r. (wtorek)

2 maja 2019 r. (czwartek)


PREZYDIUM   RADY RODZICÓW W  ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przewodniczący: p. Monika Sierkowska

Z-ca przewodniczącego: p. Monika Derkacz

Skarbnik: p. Edyta Grona

Sekretarz: p. Barbara Kitowska

Członek: p. Marek Jakubiec


LIST DO RODZICÓW


ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY

OŚWIADCZENIE

 


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami


Zagrożenia w sieci !!!


INFORMACJA O WYPRAWCE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW: NR1; NR2


 ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

W SZCZEBRZESZYNIE

w sprawie korzystania przez uczniów i nauczycieli na terenie szkoły z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń służących do łączności a także różnego rodzaju odtwarzaczy i urządzeń nagrywających.


 Zapraszamy do kontaktów z nauczycielami

Nazwisko i Imię Nauczyciela

Adres e- mail

Augustynek  Katarzyna

okasik1@poczta.onet.pl

Banach Urszula

UrszulaBanach@poczta.fm

Buryś Marta

martab1313@op.pl

Chwiejczak Danuta

danutachwiejczak@wp.pl

Ćwik Mariola

spszczebrzeszyn.jezykpolski@gmail.com

Dołba Agnieszka

agnieszkadolba@wp.pl

Dubiel Jolanta

joladubi@o2.pl

Gil Małgorzata

magil@o2.pl

Goch Irmina

Irmina.goch@o2.pl

Harkot Alina

Sp1.aharkot@onet.pl

Jakubiak Piotr

snezamosc@o2.pl

Jarosz Jolanta

jolantajarosz@interia.eu

Jóźwiak Maria

Maria_jozwiak@interia.pl

Kalita Zbigniew

zbigniewkalita@interia.eu

Kaznowska Edyta

kedyta02@gmail.com

Kita Bożena

bozenakita@wp.pl

Kita Mariusz

Mariusz.kita1@wp.pl

Korkosz Bożena

bozena7@poczta.onet.eu

Martyna Urszula

Sp1.pedagog@interia.eu

Momot Dorota

dmomot@poczta.onet.pl

Muszalska Małgorzata

mmuszalska13@poczta.onet.pl

Nowak Jowita

jotanowak@interia.pl

Pańczyk Joanna

asiap8@onet.eu

Poznańska Agata

poznanskaagata@gmail.com

Sawic Jadwiga

jadwigasawic@interia.pl

Skwaryło Marzena

marzenaskwarylo@gmail.com

Sobczuk Anna

a.sobczuksp1@gmail.com

Stadnicka- Olech Renata

r-s-o@wp.pl

Tkaczyk Marzanna

 

Zbiegień Ewa

zbiegenewa@poczta.fm


 

Podsumowanie projektu "Wiedza drogą ku lepszej przyszłości" 

współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie zakupu podręczników

Wniosek nr1          Wniosek nr2