Gminny Konkurs BRD

24 kwietnia uczniowie Szkół Podstawowych uczestniczyli w Gminnym Konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W I części uczniowie zmagali się z teoretycznym testem wiedzy,obejmującym zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym. Zadań polegających na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie.  II część konkursu polegała na przejechaniu rowerowego toru sprawnościowego.

Suma punktów zdobyta w obu częściach decydowała o zajętych miejscach.

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczebrzeszynie

Uczniowie w nagrodę otrzymali saszetki rowerowe i oświetlenie. Koordynatorem konkursu była p. Dorota Momot