Izba regionalna

Szkolną Izbę Regionalną założyła p. Marzena Tkaczyk w 2000r. Ekspozycja ukazuje ludowy dorobek wielu pokoleń Polaków, żyjących na naszym terenie. Zaprezentowane obejście i pomieszczenia: komora, kuchnia – izba czarna, alkierz – izba biała (paradna), wyposażone w sprzęty codziennego użytku ukazują obraz wsi XIX i początku XX w. Przedstawione narzędzia do obróbki lnu  są namiastką ciężkiej i czasochłonnej pracy rodzin wiejskich. Rytm życia, tradycje, obrzędy i obyczaje wsi zgodne z porami roku i świętami religijnymi, ukazują tablice prezentujące krótkie opisy i zamieszczone ilustracje.

Uczniowie klas młodszych uczestniczą w spotkaniach Kółka Regionalnego „Przyjaciele Chrząszcza” i pracują w oparciu o Program Edukacji Regionalnej „Ja i mój region”.  W izbie odbywają się również lekcje historii, języka polskiego, kół zainteresowań oraz zajęcia świetlicowe. W ramach spotkań uczniowie poznają swój region, jego tradycje, zwyczaje, zabytki, kulturę i historię. Obecnie opiekę nad izbą sprawują p. Marzena Tkaczyk i p. Marta Buryś. Pierwszym pomieszczeniem, w którym znajdowała się izba była piwnica szkolna. Obecnie zajmujemy przestronne pomieszczenie na pierwszym piętrze głównego budynku szkoły obok stołówki.