Rok dla Niepodległej

10 listopada o godzinie 21.00 odbyło się Ognisko dla Niepodległej. Było to międzypokoleniowe spotkanie przy ognisku i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Tak w Szczebrzeszynie celebrowaliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Podziękowania dla wszystkich – uczniów, rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców Szczebrzeszyna, którzy przyłączyli się do tej wspaniałej inicjatywy. Dziękujemy! W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości nasza szkoła brała udział w bardzo wielu przedsięwzięciach.  Świętowanie tego wielkiego wydarzenia na stałe wpisało się w kalendarz szkolnych uroczystości. W dniu 8 listopada odbyła się uroczysta akademia,która rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu narodowego, następnie młodzi wykonawcy z klas IV-VIII przedstawili program artystyczny pt. „Ku Niepodległej”. Podczas uroczystości uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy za aktywny udział w konkursach o tematyce niepodległościowej. Dopełnieniem uroczystości był udział uczniów i nauczycieli naszej szkoły w uroczystościach gminno-parafialnych w dniu 11 listopada2018r.

Świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości było dla uczniów wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.9 listopada 2018 roku o godz. 11:11 uczniowie i nauczyciele naszej szkoły włączyli się w akcję wspólnego śpiewania hymnu narodowego w ramach projektu "Rekord dla Niepodległej".Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Polska w kolorze biało –czerwonym”

Uczniowie naszej szkoły brali udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży „Polska w kolorze biało – czerwonym”   – 100 lecie Odzyskania niepodległości. Organizatorem konkursu była Gmina Trąbki Wielkie, a konkurs odbywał się pod patronatem  Wicemarszałka Sejmu RP  Pana Bogdana Borusewicza.

Na konkurs wpłynęło 2223 prac z 245 placówek oświatowych z kraju i z zagranicy.

Nasza szkoła otrzymała pisemne podziękowanie za udział w konkursie, a Aleksandra Bednarz – uczennica  klasy V c  otrzymała dyplom.

Prace z konkursu biorą udział w wystawie mobilnej, która  gościła już w Uehfeld – Srodkowej Frankonii w Bazyleii, a aktualnie znajduje się w Strasburgu.


RAJD PIESZY

„Przyrodniczo-historyczny – Śladami Niepodległości”

W ramach realizacji zadań z projektu Szkoły dla Niepodległej w dniu 13.10.2018 r. wyruszyliśmy na rajd pieszy. Uczestnikami rajdu byli uczniowie z klas I-VIII, nauczyciele, rodzice oraz członkowie  Klubu „Bushido” Szczebrzeszyn. Celem rajdu było włączenie się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Roztocza Zachodniego, propagowanie wiedzy historycznej i ekologicznej oraz integracja braci turystycznej. Meta rajdu zlokalizowana była na terenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, w kierunku szlaku partyzanckiego – skrzyżowanie ze szlakiem na wąwozy do Szperówki.

Pogoda dopisała jak na październik. W przepięknej, jesiennej scenerii, wędrowaliśmy przez „Szczebrzeszyńskie Piekiełko”, czyli  wąwozy, wzgórza i doliny Roztocza Zachodniego. Podziwialiśmy pradolinę Wieprza i panoramę Roztocza Środkowego z licznymi wzgórzami. W trakcie marszu na postojach słuchaliśmy historii o powstaniu Roztocza, o jego budowie geologicznej, faunie i florze oraz  historii walk o niepodległość mieszkańców tych terenów.

W trakcie wędrówki pokonaliśmy trudne podejście stromym wąwozem i wreszcie osiągnęliśmy metę. Były pieczone kiełbaski, konkurs na jesienny bukiet i odpoczynek w naturalnym środowisku. Naładowani pozytywną energią – we wspaniałych nastrojach, wróciliśmy do domów.100 tysięcy flag na 100- lecie niepodległości – nasi uczniowie uczestniczyli w akcji zainicjowanej przez Premiera RP. Dzięki udziałowi w tym projekcie wszystkie klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie otrzymały biało- czerwoną flagę. Akcja jest inspiracją do promowania polskich barw narodowych, poszanowania tradycji ojczystej oraz kształtowania tożsamości narodowej wśród najmłodszych pokoleń Polaków


LIST OD PEŁNOMOCNIKA RZĄDU

DO SPRAW OBCHODÓW STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


KONFERENCJA KOŚCIÓŁ I OJCZYZNA


W dniu 28 września 2018r. uczniowie klas VIII a i VIII b wraz z opiekunami wzięli udział w uroczystym otwarciu ekspozycji pt.,, Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległość w latach 1939-1953”, które miało miejsce w wyremontowanym budynku Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Bondyrzu. Po przemarszu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał Jan Józef Kasprzyk- szef urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych, który sprawował honorowy patronat nad uroczystością. W przemówieniu nawiązał do zbrojnego zrywu mieszkańców Zamojszczyzny przeciwko okupantowi niemieckiemu podczas Powstania Zamojskiego, a później sowieckiemu po zakończeniu wojny. Wśród zaproszonych gości byli weterani walk ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość , delegacje z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, jednostek samorządowych, wojska, policji. Po przecięciu wstęgi, nastąpiło zwiedzanie obiektu muzealnego. Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa. Wydarzenie, w którym wzięliśmy udział, dostarczyło nam ogromnych wzruszeń i było lekcją patriotyzmu.Konferencja naukowa „Kościół i Ojczyzna” odbędzie się 9 października 2018 roku w Szczebrzeszynie, a jej cele spójne są z wartościami Programu Wieloletniego Niepodległa i obejmują: zachęcanie odbiorców do aktywnego włączania się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości, popularyzację wiedzy na temat procesów odzyskiwania przez Polskę niepodległości z uwzględnieniem kontekstów regionalnych oraz pogłębienie wiedzy z zakresu współpracy Kościoła z Rzeczpospolitą – jego zaangażowanie w pielęgnowanie wartości patriotycznych i budowanie wolnego kraju po czasach zaborów.

Przebieg wydarzenia:

– godz. 8:00 – Kościół Parafialny pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie – Msza Święta celebrowana przez Księdza Biskupa Mariusza Leszczyńskiego

godz. 10:00 – 12:00 – aula Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie

– inauguracja konferencji „Kościół i Ojczyzna”

– prezentacje naukowe:

Ksiądz Biskup dr hab. Mariusz Leszczyński (Biskup Pomocniczy Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej)

prof. dr hab. Piotr Krasny (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego)

dr hab. Michał Wyrostkiewicz (Wydział Teologiczny Katedra Historii Liturgii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)

– godz. 12:00 – 12:15 – przerwa

godz. 12:15 – 13:15 – panel dyskusyjny i podsumowanie konferencji.

– godz. 13:15 – obiad

Konferencja „Kościół i Ojczyzna” skierowana jest do uczniów  klas VI – VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie, rodziców, nauczycieli, a także społeczności lokalnej – mieszkańców Szczebrzeszyna.

Organizatorami wydarzenia są: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie i Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. Konferencja zorganizowana została przy współpracy Miasta i Gminy Szczebrzeszyn oraz Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.


Rekordowy Polonez na 100-lecie Odzyskania Niepodległości to wspólna inicjatywa szkół i placówek z obszaru działania Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu zaplanowana z okazji obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Do udziału w próbie ustanowienia Rekordu Polski zgłoszonych zostało ponad 11 tysięcy uczestników ze 162 szkół i placówek oświatowych z obszaru działania Kuratorium Oświaty w Lublinie. 
Z dumą należy podkreślić, że także uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy i przedstawiciele władz samorządowych z terenu gminy Szczebrzeszyn włączyli się do próby ustanowienia Rekordu Polski w liczbie par jednocześnie tańczących poloneza w wielu lokalizacjach. 
Na Rynku Miejskim w Szczebrzeszynie – w pięknym, spektakularnym i niezwykle dostojnym stylu – zatańczyło 114 par, a wśród nich przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkoły ponadgimnazjalnej, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i nasi wspaniali absolwenci. Dzisiejsze wydarzenie na długo zapisze się w naszej pamięci! Gratulacje dla wszystkich uczestników, koordynatorów, pracowników Miejskiego Domu Kulturyw  Szczebrzeszynie, a przede wszystkim dla naszych wspaniałych Uczniów i Nauczycieli – jesteście wspaniali!!!MAJÓWKA PATRIOTYCZNA 

Tegorocznym obchodom Majówki Patriotycznej w Szczebrzeszynie przyświecało motto "Rok dla Niepodległej".

Po Mszy Świętej odprawionej w intencji Ojczyzny przed kościołem pw. św. Mikołaja posadzony został Dąb Niepodległości. Akcja sadzenia Dębów Niepodległości to przedsięwzięcie zainicjowane przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wspierane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie. Zasadzenie dębów w różnych miejscowościach ma wymiar wychowawczy – to godne upamiętnienie tego szczególnego dla naszej Ojczyzny jubileuszu i przypomnienie o znaczeniu narodowej zgody i spójności. W Szczebrzeszynie Dąb Niepodległości posadzili – proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja – ks. Andrzej Pikula, przedstawiciele władz samorządowych – Starosta Powiatu Zamojskiego – Henryk Matej, Burmistrz Szczebrzeszyna – Marian Mazur oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza – Aneta Bartoszczyk – Trochimiuk.

Następnie – po uroczystym złożeniu wieńców w miejscach pamięci narodowej – zaprosiliśmy uczestników Majówki Patriotycznej do Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie na program muzyczny pt. "Śpiewnik Patriotyczny" przygotowany przez naszych uczniów i nauczycieli. Idea wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych zgromadziła w sali widowiskowej MDK przedstawicieli kilku pokoleń Szczebrzeszynian, którym dziękujemy za włączenie się w nasze patriotyczne muzykowanie.

 WOLNA I NIEPODLEGŁA

W dniu 24.04.2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczebrzeszynie odbył się Wojewódzki Konkurs LKO „Wolna i Niepodległa”- etap szkolny. Wzięło w nim udział 7 uczniów z klas VI b i VII a.

         Celem konkursu było: uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej.

         Tematyka konkursu obejmuje zakres wiedzy dotyczący odzyskania przez Polskę niepodległości, lata 1914-1922.

         Do etapu powiatowego zakwalifikowali się : Aleksandra Hasiec z klasy VI b Krystian Samulak z klasy VII a


KONKURS PLASTYCZNY "KOLORY NIEPODLEGŁOŚCI" – etap szkolny


„Rówieśnik Niepodległej” – relacja z uroczystości setnej rocznicy urodzin kpt. Stanisława Biziora

 „Rok dla Niepodległej” to motto naszych szkolnych i lokalnych działań upamiętniających 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zgodnie z ideą ogłoszoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, włączamy się w uroczystości i przedsięwzięcia, które kształtują postawę patriotyzmu wśród najmłodszych pokoleń Polaków.

16 kwietnia 2018 roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 100. rocznicę urodzin kpt. Stanisława Biziora ps. „Śmigło”, „Eam” – niezłomnego żołnierza AK. Obchody rocznicowe rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie.  Upamiętnieniem bohaterstwa żołnierzy Armii Krajowej było także złożenie wieńców pod pomnikiem i tablicami poświęconymi partyzantom. Dopełnieniem rocznicowych uroczystości stało się spotkanie w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie, podczas którego wystąpili: Magdalena Bizior – Mikos – wnuczka Stanisława Biziora, dyrektor IPN Lublin – Marcin Krzysztofik oraz Wojciech Kondrat ze Stowarzyszenia „Głos Bohatera”. Podsumowaniem relacji o losach i działalności „Rówieśnika Niepodległej” była projekcja filmu dokumentującego uroczystości pogrzebowe płk. Mariana Pilarskiego oraz kpt. Stanisława Biziora.

Uroczystości upamiętniające postać kpt. Stanisława Biziora zorganizowane zostały przez lubelski odział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie „Głos Bohatera”.VI EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKO – PLASTYCZNEGO „Wiosenne spotkania z niepodległą”

13 marca 2018 roku w Krasnobrodzkim Domu Kultury został rozstrzygnięty konkurs plastyczny, który polegał na wykonaniu ilustracji do dowolnego utworu polskiej literatury patriotycznej. Konkurs został zorganizowany w związku ze zbliżającą się 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Na konkurs wpłynęło 97 prac., a wśród nagrodzonych znalazła się uczennica Naszej szkoły – Aleksandra Bednarz z klasy IV c, która otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy!

 

 


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Szczebrzeszynie –

DZIAŁANIA ZAPLANOWANE Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Lp.

Działanie/projekt

Planowany termin

Sposób realizacji

  1.  

„A to Polska właśnie” – spotkania czytelnicze – upowszechnianie legend, wierszy, opowiadań związanych
z historią naszego kraju

cały rok  2018

projekt szkolny

  1.  

Z wizytą u Stulatki – spotkania
z najstarszymi mieszkańcami Szczebrzeszyna i okolic

cały rok  2018

projekt gminny

Szkolne Koło Caritas

      3.

„Śpiewnik patriotyczny” – festiwal pieśni patriotycznych – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
z mieszkańcami miasta

 

3 maja 2018 r.

projekt lokalny

organizator:
SP1 w Szczebrzeszynie
przy współpracy lokalnych instytucji
oraz
Parafii
pw. św. Mikołaja
w Szczebrzeszynie

    4.

„Dąb Niepodległości” –

posadzenie dębu upamiętniającego
100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości

3 maja 2018 r.

projekt lokalny

organizator:
SP1 w Szczebrzeszynie
przy współpracy lokalnych instytucji
oraz
Parafii
pw. św. Mikołaja
w Szczebrzeszynie

      5.

Korowód Niepodległości

8 czerwca

2018 r.

projekt lokalny

organizator:
SP1 w Szczebrzeszynie
przy współpracy lokalnych instytucji

      6.

Rekordowy Polonez
 na 100 – lecie Odzyskania Niepodległości

8 czerwca

2018 r.

projekt wojewódzki

organizator:
SP1 w Szczebrzeszynie
przy współpracy lokalnych instytucji

      7.

Rajd pieszy przyrodniczo-historyczny /gra miejska – „Szlakami Niepodległości”

kwiecień – październik  2018 r.

projekt lokalny

organizator:
SP1
w Szczebrzeszynie
przy współpracy lokalnych instytucji, a także regionalistów, przewodników
i historyków

      8.

Konferencja naukowa
„Kościół i Ojczyzna”

październik 2018 r.

projekt ogólnopolski

organizator:
SP1
w Szczebrzeszynie
przy współpracy
Parafii pw. św. Mikołaja
w Szczebrzeszynie oraz lokalnych instytucji

    9.

Ogniska dla Niepodległej –

patriotyczne spotkania międzypokoleniowe
przy ognisku

 

10 listopada 2018 r. 

projekt wojewódzki

organizator:
SP1
w Szczebrzeszynie
przy współpracy lokalnych instytucji
 oraz
 Parafii pw. św. Mikołaja
w Szczebrzeszynie

    10.

Uroczystość z okazji
 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

11 listopada 2018 r.

projekt lokalny

organizatorzy:
SP1
w Szczebrzeszynie,

Gmina Szczebrzeszyn,

Miejski Dom Kultury
w Szczebrzeszynie,

Parafia
pw. św. Mikołaja
w Szczebrzeszynie

    11.

 

Konkurs plastyczny –

„Kolory Niepodległości”

wrzesień – grudzień 2018 r.

konkurs międzyszkolny/powiatowy

organizator:
SP1
w Szczebrzeszynie
przy współpracy lokalnych instytucji

    12.

    Konkurs literacki –

  „Wolna – Niepodległa”

wrzesień – grudzień 2018 r.

konkurs międzyszkolny/powiatowy

organizator:
SP1
w Szczebrzeszynie
przy współpracy lokalnych instytucji