Rok dla Niepodległej

MAJÓWKA PATRIOTYCZNA 

Tegorocznym obchodom Majówki Patriotycznej w Szczebrzeszynie przyświecało motto "Rok dla Niepodległej".

Po Mszy Świętej odprawionej w intencji Ojczyzny przed kościołem pw. św. Mikołaja posadzony został Dąb Niepodległości. Akcja sadzenia Dębów Niepodległości to przedsięwzięcie zainicjowane przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wspierane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie. Zasadzenie dębów w różnych miejscowościach ma wymiar wychowawczy – to godne upamiętnienie tego szczególnego dla naszej Ojczyzny jubileuszu i przypomnienie o znaczeniu narodowej zgody i spójności. W Szczebrzeszynie Dąb Niepodległości posadzili – proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja – ks. Andrzej Pikula, przedstawiciele władz samorządowych – Starosta Powiatu Zamojskiego – Henryk Matej, Burmistrz Szczebrzeszyna – Marian Mazur oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza – Aneta Bartoszczyk – Trochimiuk.

Następnie – po uroczystym złożeniu wieńców w miejscach pamięci narodowej – zaprosiliśmy uczestników Majówki Patriotycznej do Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie na program muzyczny pt. "Śpiewnik Patriotyczny" przygotowany przez naszych uczniów i nauczycieli. Idea wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych zgromadziła w sali widowiskowej MDK przedstawicieli kilku pokoleń Szczebrzeszynian, którym dziękujemy za włączenie się w nasze patriotyczne muzykowanie.





 WOLNA I NIEPODLEGŁA

W dniu 24.04.2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczebrzeszynie odbył się Wojewódzki Konkurs LKO „Wolna i Niepodległa”- etap szkolny. Wzięło w nim udział 7 uczniów z klas VI b i VII a.

         Celem konkursu było: uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej.

         Tematyka konkursu obejmuje zakres wiedzy dotyczący odzyskania przez Polskę niepodległości, lata 1914-1922.

         Do etapu powiatowego zakwalifikowali się : Aleksandra Hasiec z klasy VI b Krystian Samulak z klasy VII a


KONKURS PLASTYCZNY "KOLORY NIEPODLEGŁOŚCI" – etap szkolny


„Rówieśnik Niepodległej” – relacja z uroczystości setnej rocznicy urodzin kpt. Stanisława Biziora

 „Rok dla Niepodległej” to motto naszych szkolnych i lokalnych działań upamiętniających 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zgodnie z ideą ogłoszoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, włączamy się w uroczystości i przedsięwzięcia, które kształtują postawę patriotyzmu wśród najmłodszych pokoleń Polaków.

16 kwietnia 2018 roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 100. rocznicę urodzin kpt. Stanisława Biziora ps. „Śmigło”, „Eam” – niezłomnego żołnierza AK. Obchody rocznicowe rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie.  Upamiętnieniem bohaterstwa żołnierzy Armii Krajowej było także złożenie wieńców pod pomnikiem i tablicami poświęconymi partyzantom. Dopełnieniem rocznicowych uroczystości stało się spotkanie w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie, podczas którego wystąpili: Magdalena Bizior – Mikos – wnuczka Stanisława Biziora, dyrektor IPN Lublin – Marcin Krzysztofik oraz Wojciech Kondrat ze Stowarzyszenia „Głos Bohatera”. Podsumowaniem relacji o losach i działalności „Rówieśnika Niepodległej” była projekcja filmu dokumentującego uroczystości pogrzebowe płk. Mariana Pilarskiego oraz kpt. Stanisława Biziora.

Uroczystości upamiętniające postać kpt. Stanisława Biziora zorganizowane zostały przez lubelski odział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie „Głos Bohatera”.



VI EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKO – PLASTYCZNEGO „Wiosenne spotkania z niepodległą”

13 marca 2018 roku w Krasnobrodzkim Domu Kultury został rozstrzygnięty konkurs plastyczny, który polegał na wykonaniu ilustracji do dowolnego utworu polskiej literatury patriotycznej. Konkurs został zorganizowany w związku ze zbliżającą się 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Na konkurs wpłynęło 97 prac., a wśród nagrodzonych znalazła się uczennica Naszej szkoły – Aleksandra Bednarz z klasy IV c, która otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy!

 

 


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Szczebrzeszynie –

DZIAŁANIA ZAPLANOWANE Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Lp.

Działanie/projekt

Planowany termin

Sposób

realizacji

1.

 

Konkurs plastyczny –

„Kolory Niepodległości”

III – V

konkurs powiatowy

wernisaż 100 prac plastycznych podczas Festiwalu Stolica Języka Polskiego

organizator: SP1w Szczebrzeszynie
przy współpracy lokalnych instytucji

2.

 

Konkurs literacki –

„Wolna – Niepodległa”

III – VI

konkurs powiatowy

wydanie prac konkursowych
w formie albumu ze zdjęciami z wydarzeń powiatowych

organizator:
SP1 w Szczebrzeszynie
przy współpracy lokalnych instytucji

3.

Festiwal pieśni patriotycznych – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
z mieszkańcami miasta

3 maja 2018 r.

projekt lokalny

organizator: SP1
w Szczebrzeszynie
przy współpracy lokalnych instytucji oraz Parafii
pw. św. Mikołaja
w Szczebrzeszynie

4.

Korowód Niepodległości

V 2018

projekt lokalny

festiwal balonów, utworzenie żywej flagi

organizator: SP1 w Szczebrzeszynie
przy współpracy lokalnych instytucji

 

5.

Konferencja naukowa
„Kościół i Ojczyzna”

V 2018

projekt ogólnopolski

organizator:
SP1 w Szczebrzeszynie
przy współpracy lokalnych instytucji oraz Parafii
pw. św. Mikołaja
w Szczebrzeszynie

6.

Polonez na Rynku w Szczebrzeszynie – bicie rekordu Guinnesa

 

VI 2018

projekt powiatowy

organizator:
SP1 w Szczebrzeszynie
przy współpracy lokalnych instytucji

7.

Z wizytą u Stulatki – spotkania
z najstarszymi mieszkańcami Szczebrzeszyna i okolic

cały rok  2018

projekt gminny

Szkolne Koło Caritas

8.

Rajd pieszy przyrodniczo-historyczny

VII 2018

projekt powiatowy

zorganizowany przy współpracy PTTK

9.

Gra miejska – „Szlakami Niepodległości”

VIII 2018

projekt lokalny

organizator:
SP1 w Szczebrzeszynie
przy współpracy lokalnych instytucji, a także regionalistów, przewodników
i historyków

10.

„A to Polska właśnie” – spotkania czytelnicze – słuchanie legend, wierszy, opowiadań związanych
z historią naszego kraju

IX – XI 2018

projekt szkolny

11.

„Młodzi patrioci Polsce”-  wieczornica patriotyczna – MDK w Szczebrzeszynie

X 2018

projekt lokalny

organizator:
SP1 w Szczebrzeszynie
przy współpracy lokalnych instytucji, a także regionalistów, przewodników
i historyków

12.

11 listopada 2018 – obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości – Kościół Parafialny
pw. św. Mikołaja
w Szczebrzeszynie,
 Rynek Miejski
w Szczebrzeszynie

XI 2018

projekt lokalny

organizatorzy:
SP1w Szczebrzeszynie,

Gmina Szczebrzeszyn,

Miejski Dom Kultury
w Szczebrzeszynie,

Parafia
pw. św. Mikołaja
w Szczebrzeszynie