Niezłomni Zamojszczyzny

W dniu 28 września 2018r. uczniowie klas VIII a i VIII b wraz z opiekunami wzięli udział w uroczystym otwarciu ekspozycji pt.,, Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległość w latach 1939-1953”, które miało miejsce w wyremontowanym budynku Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Bondyrzu.

Po przemarszu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał Jan Józef Kasprzyk- szef urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych, który sprawował honorowy patronat nad uroczystością. W przemówieniu nawiązał do zbrojnego zrywu mieszkańców Zamojszczyzny przeciwko okupantowi niemieckiemu podczas Powstania Zamojskiego, a później sowieckiemu po zakończeniu wojny. Wśród zaproszonych gości byli weterani walk ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość , delegacje z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, jednostek samorządowych, wojska, policji. Po przecięciu wstęgi, nastąpiło zwiedzanie obiektu muzealnego. Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa. Wydarzenie, w którym wzięliśmy udział, dostarczyło nam ogromnych wzruszeń i było lekcją patriotyzmu.