Ogłoszenia

SPOTKANIE Z RODZICAMI
31 stycznia 2017 r. o godz. 1600  w auli szkolnej odbędzie się spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami. 
Po części ogólnej spotkanie z wychowawcami klas.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
odbędzie się w czwartek 1 września 2016 roku
godz. 800 Msza Święta z udziałem Pocztu Sztandarowego w kościele Św. Mikołaja
godz. 900 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkolnej dla klas I – VI
Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli
do udziału we Mszy Świętej
 

 WIELKA ZBIÓRKA KARMY DLA PSÓW

 Z inicjatywy grupy uczniów naszej szkoły – w trosce o los naszych czworonożnych przyjaciół organizujemy zbiórkę karmy dla psów ze schroniska w Zamościu.

Puszki z karmą i suchy pokarm prosimy przynosić od 13.03.2016. do 18.03.2016. do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie.

Karma zbierana będzie również przez uczniów naszej szkoły w Delikatesach CENTRUM dnia 19. 03. 2016. (sobota) w godzinach od 10.00 do 15.00.

Jeśli nie jest Ci obojętny los bezdomnych i opuszczonych piesków to prosimy, przyłącz się do naszej akcji i wesprzyj podopiecznych schroniska w Zamościu.

Wdzięczni uczniowie

 


 REKRUTACJA NA NAUKĘ PŁYWANIA
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

 


 

SPOTKANIE  AUTORSKIE

MariąKrasowską

12 luty 2016r.  godz. 1200

Aula Szkoły Podstawowej nr 1  im. H. Sienkiewicza  w Szczebrzeszynie

                 Maria Krasowska –   znana z kanału „Zwariowani” na YouTube, gdzie uczy dzieci i młodzież akrobatyki oraz tańca. 
       Od wczesnego dzieciństwa przejawiała zainteresowanie  literaturą, razem  z koleżankami spędzała każdą wolna chwilę  w bibliotece szkolnej. Miłość do książek połączona  z wielką wyobraźnią zaowocowała jej pierwszą książką – „Wyspa X”,  którą zaczęła pisać w wieku szesnastu lat. Publikowana na jej blogu spotkała się z dużym 
zainteresowaniem czytelników, a autorce pozwoliła przenieść na papier swoje marzenia o podróży na tropikalną wyspę i posiadaniu czarodziejskiej mocy.

       Poza pisarstwem Maria interesuje się tańcem, akrobatyką i astronomią.

 

Organizatorzy: 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczebrzeszynie


 

 W związku ze bliżającym się świętem 30- lecia powstania 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 

w Szczebrzeszynie ogłaszamy następujące konkursy: 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

PORTRET HENRYKA SIENKIEWICZA

———————————————————————————- 

WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI

LITERACKA WĘDRÓWKA ŚLADAMI UTWORÓW 

HENRYKA SIENKIEWICZA

 ———————————————————————————–

WOJEWÓDZKI KONKURS POETYCKI

WIERSZ O SZKOLE I PATRONIE SZKOŁY

 ——————————————————————————

KONKURS MULTIMEDIALNY

„MOJA SZKOŁA DAWNIEJ I DZIŚ”

———————————————————————————-
 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„PLASTYCZNA INTERPRETACJA UTWORÓW HENRYKA SIENKIEWICZA”

 

 —————————————————————————————————————————–

 

SZKOLN KONKURS LITERACKI

„MOJA SZKOŁA ”

 

——————————————————————————————–

SZKOLNY  KONKURS  PLASTYCZNY 

PORTRETY NASZYCH NAUCZYCIELI

 —————————————————————————————-

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

  


Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

 

Rok szkolny 2015/2016

rozpocznie się o godzinie 800 Mszą Świętą w kościele św. Mikołaja


Rodzice! Uczniowie!

Uczniowie posiadający legitymację szkolną wydaną przed rokiem 2015 powinni zgłosić się do sekretariatu szkoły w celu dopisania numeru PESEL zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

§ 2. 1. Legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów zachowują ważność do

czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem ust. 3 

2. Legitymacje szkolne na druku według dotychczasowego wzoru nr 66 tj. MEN-I/50a mogą być wydawane do roku szkolnego2015/2016 włącznie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W legitymacjach szkolnych wydanych na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66, na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły. 


DARMOWE PODRĘCZNIKI 
WYPRAWKA SZKOLNA

 Żyj kolorowo – graj tenisowo

Akcja "Zbieramy zakrętki"

"Przywróćmy dzieciom uśmiech"