CARITAS

ROK 2020/2021

Duchowe przygotowanie wolontariuszy na święta Bożego Narodzenia.

Święta Bożego narodzenia mają przede wszystkim wymiar duchowy.  W tym roku pomocą w przygotowaniu się do nich są nasze kalendarze adwentowe. Mają trochę inny charakter jak te komercyjne. My w nich wpisujemy nasze codzienne dobre uczynki.


List do Świętego Mikołaja

"LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA" to akcja którą organizowało SK CARITAS dla podopiecznych "Domu Seniora" w Szczebrzeszynie i Domu Pomocy Społecznej pod Modrzewiami w Szczebrzeszynie. Okres Świat Bożego Narodzenia wszystkim kojarzy się z ciepłem, dobrocią i rodzinną atmosferą. Niestety, w tym roku podopieczni tych instytucji nie będą mogli spotkać się ze swoimi rodzinami. Mamy nadzieję, że dzięki tym prezentom nasi seniorzy, osoby chore i niepełnosprawne mimo wszystko poczują świąteczną  atmosferę i będą wiedzieli, że o nich pamiętamy. Akcja udała się wyjątkowo dzięki życzliwości, otwartości i dobroci wielu Wspaniałych Ludzi.  Osiemdziesięciu podopiecznych w/w domów napisało listy. Przepiękne chwytające za serce. I ruszyła lawina dobra.  Te listy przesłaliśmy przez media społecznościowe i dziennik elektroniczny Tym, którzy wykazali chęć wykonania takich paczek. Paczki zebraliśmy w szkole. Wyglądały przepięknie. Ogromne zawierające wszystko to co chcieli autorzy listów i dużo więcej… Nasze zdumienie i radość przepełniała duma, bo jak pięknie zostały zrealizowane słowa Ojca Świętego Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

Paczki 4 grudnia trafiły do Domu Seniora w Szczebrzeszynie i Domu Pomocy Społecznej pod Modrzewiami w Szczebrzeszynie.

 

SK CARITAS przy naszej szkole organizuje akcję "List do św. Mikołaja" dla podopiecznych Domu Seniora w Szczebrzeszynie oraz Domu Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie. W sumie 80 paczek. Paczki dla podopiecznych organizujemy z pomocą Dobrych Ludzi, Rodziców, Wolontariuszy, którzy wspierają nasze akcje.


Pod koniec września i na początku października 2020 roku nasi  wolontariusze z kl. VIII przystąpili do sakramentu bierzmowania


Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2020/20221 liczy 70 wolontariuszy.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II


ROK 2019/2020

Kwesta na ratowanie zabytkowych pomników na cmentarzu

W piątek i sobotę tj. 1 i 2 listopada 2019 wolontariusze ze S.C. CARITAS kwestowali na cmentarzu. Kwestę organizowaliśmy pierwszy raz, ale udało nam się zebrać 1200zł. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na naprawę niszczejących grobowców i pomników cmentarnych.


Obchody XIX Dnia Papieskiego

W niedzielę 13 października 2019r. o godz. 10.30 w kościele pod wz. Św. Mikołaja w Szczebrzeszynie wolontariusze SK CARITAS wspólnie z parafialną scholą przygotowali akademie pt.: „Wstańcie, chodźmy!” zgodną z hasłem XIX Dnia Papieskiego. XIX Dzień Papieski przeżywaliśmy w łączności z papieżem Franciszkiem rozważając i czerpiąc z przesłania św. Jana Pawła II i Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, szczególnie zatrzymując się nad przesłaniem papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku. Możemy powiedzieć, że św. Jan Paweł II Chrystusowe wezwanie Wstańcie, chodźmy! realizuje w swoim biskupim życiu i dzieli się jego realizacją. Misja ta rodzi się z wiary, która umocniona jest jest przez Ducha Świętego. Wyraża się w odwadze głoszonego Słowa, którego przykładem jest I Pielgrzymki do Polski. Wizyta ta jest także świadectwem odpowiedzialności za swoją Ojczyznę. Podobną postawę odnajdujemy u Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia, który zawierzając Bogu, niósł odpowiedzialność za losy kraju w postawie mądrej odwagi i bezkompromisowości. Całe życie Prymasa Tysiąclecia było niezłomnym świadectwem dobrej, konsekwentnej, odpowiedzi na wołanie Jezusa: Wstańcie, chodźmy! I Pielgrzymka do Ojczyzny św. Jana Pawła II może być konkretnym przykładem zwyciężania razem z Chrystusem, którego źródłem jest cierpliwe i głębokie zawierzenie Bogu i nieustępliwość wobec przeciwności. Ufamy, że młodzież poznając głębiej życie i działalność tych wielkich świadków Chrystusa, którym przyszło żyć w trudnych i dramatycznych czasach, będzie potrafiła dostrzegać bardzo konkretnie, co z miłości Bożej już stało się w ludzkich dziejach, a to z kolei otworzy ich na wiarę, odpowiedzialność i odwagę, których źródłem jest Bóg.


Spotkanie Opłatkowe KSM DZL rejonu Zamość

Spotkanie opłatkowe Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży to wspaniała okazja do modlitwy, spotkania z rówieśnikami z innych oddziałów, złożenia sobie nawzajem życzeń oraz integracji i wspólnej zabawy. W bieżącym roku jego organizacji podjął się oddział z Zamościa, dn.5.01.2019r.

Wydarzenie rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 18.00 w kościele pw. Maryi Królowej Polski w Zamościu.

Następnie wszyscy razem przeszliśmy salki pod kościołem, gdzie odbyła się krótka część oficjalna inaugurująca nasze spotkanie, po której dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie wzajemnie życzenia.

Po poczęstunku przyszedł czas na wspólne zabawy, gry integracyjne, ale także na omówienie spraw organizacyjnych i najbliższych wydarzeń diecezjalnych, które będą udziałem KSM-u.

Spotkanie przebiegało w przyjaznej i radosnej atmosferze, co sprzyjało zacieśnianiu więzi między członkami KSM-u z różnych zakątków naszej diecezji. Każdy uczestnik wyjechał napełniony radością, pozytywną energią i motywacją do działania w swoim środowisku i gotów wypełniać zawołanie KSM-u w swoim życiu, czyli przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie.


Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2019

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to akcja, dzięki której Polacy mogą w prosty sposób pomóc potrzebującym wsparcia dzieciom. W ramach jej 26 edycji SK Caritas sprzedało 100 świec, które zapłoną na wigilijnych stołach. Środki zebrane dzięki dystrybucji świec, będą przeznaczone na pomoc dla dzieci w Polsce i za granicą.


KOLĘDOWANIE W DOMU SENIORA

W czasie świątecznych przygotowań SK CARITAS odwiedziło zaprzyjaźniony Dom Seniora w Szczebrzeszynie. Wszystkich pensjonariuszy obdarowano paczkami świątecznymi. Było wiele radości i łez. Spotkanie dzieci i seniorów. Wspólne śpiewanie kolęd, życzenia, chwytało za serce.Młodzi wolontariusze jak i pensjonariusze nie ukrywali wzruszenia. Taki dar serca dla serca.


TAK POMAGAM

W dniach 6 – 7 grudnia 2019 r. odbyła się w Szczebrzeszynie kolejna zbiórka żywności, pod hasłem: „Tak, POMAGAM!”. Społeczeństwo naszego regionu po raz kolejny udowodniło swoją szczodrość. Nasi wolontariusze zostali przyjęci z ogromną życzliwością przez dyrekcję i pracowników Delikatesów Centrum oraz mieszkańców Szczebrzeszyna. W zbiórce żywności wzięło udział 30 wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas z naszej szkoły. Zebrano ponad 600kg żywności.  Zebrane produkty zostały spakowane przez wolontariuszy i obdarowano nimi na święta 45 rodzin potrzebujących z naszego rejonu.

 

 

 

 

 


Zostań Aniołem dla Dziecka z Oddziału Onkologicznego

SK Caritas z naszej szkoły włączyło się do akcji „Zostań Aniołem dla Dziecka z Oddziału Onkologicznego”. Zbieraliśmy zabawki, kocyki, poduszki zarówno w naszej szkole jak i w środowisku. Zebrane rzeczy 10 12.2019r zostały przekazane do CARITAS naszej diecezji a później trafiły na odział onkologii w IMiD w Warszawie.

 


ZBIÓRKA DLA UKRAINY

A nam nie obce są dalsze ślady otwartych serc…

W naszej szkole SKC zorganizowało pod koniec września i na początku października 2019 roku zbiórkę środków chemicznych, które zostały przekazane do CARITAS naszej diecezji i trafią na Ukrainę.

Ponownie nasza szkoła, dzięki wsparciu rodziców udowodniła, że możemy otwierać nasze serca dla innych. Dziękujemy Wam wszystkim za okazane serce!


Szkoła pamięta

Wolontariusze ze Szkolnego Koła CARITAS 25 października br. podczas akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” odwiedzili najstarsze groby na cmentarzu w Szczebrzeszynie. Przy pomniku Powstańców Styczniowych pełni zadumy wysłuchali krótkiej lekcji historii o tych którzy odeszli, a którym tak wiele zawdzięczamy. Odwiedzili również groby tych, którzy oddali życie za ojczyznę, miejsca pamięci i zapalili znicze przy zasłużonych dla regionu i ojczyzny.

 

 

 

 


WYJAZD NA BASEN

W dniu 5 października br. nasi wolontariusze bawili się oraz uczyli pływać na basenie w Zamościu. Świetna zabawa i integracja wolontariuszy była połączona z doskonaleniem nauki pływania pod okiem instruktora. Działanie organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem” im. św. Jana Bosko w Hrubieszowie i współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.

 

 


Kromka chleba dla sąsiada

Papież Franciszek ostrzega: „Naród, który nie opiekuje się dziadkami i nie szanuje ich, nie ma przyszłości, bo nie ma pamięci, stracił ją”. Bądźmy wrażliwi na potrzeby seniorów, którzy żyją wśród nas – tak niewiele trzeba, aby przynieść komuś radość i dobro.

W dniach 20-21 września 2019 r. SK Caritas zorganizowało akcję „Kromka chleba dla sąsiada” zbiórka żywności odbyła się w sklepie Biedronka. Zebraliśmy 400 kg żywności. Z zebranych produktów wykonano 40 paczek.  Przekazane one zostały najbardziej potrzebującym osobom starszym i samotnym x naszego terenu.

 

 


Grupa wolontariuszy ze SK CARITAS 27 października 2019r. brała udział w rozgrywkach paintballowych w Szewni Dolnej. Paintball to rodzaj militarnej, grupowej rozgrywki. Każdy uczestnik gry został zapoznany z regulaminem, obowiązującym na polu paintballowym, a także wyposażony w odpowiedni ubiór i sprzęt. Posiadanie kompletnego zabezpieczenia – maski chroniącej wzrok i słuch, odzieży ochronnej, wygodnego, pełnego obuwia oraz przestrzeganie zasad bezpiecznej gry gwarantowało pełne bezpieczeństwo w czasie rozgrywek. Uczestnicy odgrywali scenariusz pozorowanej walki przy użyciu markerów – sprzętu przypominającego broń, który pod wpływem sprężonego powietrza strzela kolorowymi kulkami z farbą. Była to świetna zabawa. Po wyczerpujących rozgrywkach wszyscy posilili się pieczoną w ognisku kiełbasą. 

 

 

 

 

 


SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2019

20 września 2019 roku uczniowie ze Szkolnego Koła CARITAS włączyli się w Ogólnopolską akcję „Sprzątanie Świata” inicjowaną i koordynowaną przez Fundację Nasza Ziemia. Tegoroczna myśl przewodnia brzmi: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”. Celem akcji jest zachęcanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań, dzięki którym nauczymy się wszyscy nie tworzyć niepotrzebnych odpadów, aby stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami. Właśnie zaszczepienie w każdym młodym człowieku szacunku do przyrody nie pozwoli na wyrzucanie śmieci w okoliczne tereny zielone, do parków, lasów, na boiska …

Efektem pracy naszych wolontariuszy było oczyszczenie najbliższej okolicy z papierków, plastikowych butelek, puszek… Wszyscy wrócili do szkoły w doskonałych nastrojach, dumni z dobrze wykonanego zadania.

 


ROK 2018/2019

W czasie świątecznych przygotowań SK CARITAS odwiedziło zaprzyjaźniony Dom Seniora w Szczebrzeszynie. Wszystkich pensjonariuszy obdarowano paczkami świątecznymi. Było wiele radości i łez. Spotkanie dzieci i seniorów. Wspólne śpiewanie kolęd, życzenia, chwytało za serce.  Młodzi wolontariusze jak i pensjonariusze nie ukrywali wzruszenia. Taki dar serca dla serca.

Do Domu Seniora przekazano również 200 kg żywności trwałej i 100 kg środków chemicznych zebranych podczas akcji „Tak pomagam”


1612.2018r wolontariusze ze Szkolnego Koła  CARITAS włączyli się aktywnie w zbiórkę funduszy na remont kościoła świętego Mikołaja w Szczebrzeszynie. Dzieci wraz z rodzicami napiekli wcześniej  ciastek pięknie je zapakowali i sprzedawali po każdej Mszy świętej. Było przy tym wiele radości i pięknej integracji wolontariuszy, rodziców i społeczności lokalnej. Taka wspólna nasza cegiełka adwentowa. W sumie zebraliśmy 840zł. Pieniądze zostały przekazane proboszczowi ks. Andrzejowi Pikuli.  


W dniach 7 – 8 grudnia 2018 r. odbyła się w Szczebrzeszynie kolejna zbiórka żywności, pod hasłem: „Tak, POMAGAM!”. Społeczeństwo naszego regionu po raz kolejny udowodniło swoją szczodrość. Nasi wolontariusze zostali przyjęci z ogromną życzliwością przez mieszkańców Szczebrzeszyna. W zbiórce żywności wzięło udział 25 wolontariuszy ze  Szkolnego Koła Caritas z naszej szkoły. W sumie, zebrano ponad  600kg żywności i 100kg środków chemicznych.  Zebrane produkty zostały spakowane przez wolontariuszy i obdarowano nimi na święta  30 rodzin z naszego rejonu resztę przekazano do Domu Seniora we Szczebrzeszynie.

Gorące podziękowania składamy kierownikom i personelowi sieci Biedronka w Szczebrzeszynie za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Zbiórki Żywności Caritas. Podziękowania kierujemy również mieszkańcom Szczebrzeszyna i okolic, którzy nie przeszli obojętnie obok naszej akcji.  Wiele osób pomagających jako wolontariusze, podczas tej akcji przeszło dobrą szkołę życia. Jestem pewna, że wszyscy wolontariusze w przyszłości będą uwrażliwieni na krzywdę, biedę i cierpienie bliźniego.


W ramach projektu Niepodległa wolontariusze z naszej szkoły postanowili ofiarować odpust zupełny za  poległych w obronie ojczyzny. Ofiarowanie odpustu jest piękną praktyką uczynków miłosierdzia względem zmarłych. Ratując dusze czyśćcowe, spełnia człowiek wspaniałe uczynki miłosierdzia. Gdy młodzi ludzie, wolontariusze ofiarują odpusty za zmarłych, praktykują w szczególniejszy sposób miłość miłosierną. Dlatego 5.11.2018r. wolontariusze ze SK CARITAS wybrali się na Mszę świętą wieczorową,  przyjęli Komunię świętą a później ze świecami  udali się na cmentarz. Starali się  spełnić wszystkie warunki odpustu i ofiarować za poległych w obronie ojczyzny. Imiona  i nazwiska za których ofiarowali odpust odczytali z nagrobnych krzyży.

 


W ramach projektu „Niepodległa” wolontariusze ze Szkolnego Koła CARITAS przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie odwiedzili najstarszych mieszkańców Szczebrzeszyna i okolic. Spotkania odbyły się pod hasałem: „ Z wizytą u stulatki”. Były to bardzo wzruszające, chwytające za serce spotkania. Rówieśnicy Niepodległej, świadkowie historii odrodzenia Polski po 1918 roku, opowiadali o swoim dzieciństwie, trudnej  ale dla nich bardzo pięknej młodości. Była to wyjątkowa lekcja historii dla młodych wolontariuszy.


16 października 2018 roku przedstawiciele Szkolnego  Koła Caritas  z naszej szkoły wspólnie z opiekunami byli  gośćmi audycji ECCLESIA „ Miłosierni to My” wspólnie z  dyrektorem CARITAS diecezji zamojsko lubaczowskiej ks. Marcinem  Jakubiakiem poprowadziliśmy audycję radiową.  Wolontariusze podzielili się ze słuchaczami swoimi  wrażeniami z 12 godzinnych rekolekcji na Stadionie Młodych w Warszawie.    Mówili o swoich  doświadczeniach związanych z tym pięknym wydarzeniem. Opowiadali o akcjach które prowadzą na terenie swojej szkoły i parafii. Młodzi ludzie dzielili się swoimi  doświadczeniami   związanymi z pomaganiem drugiemu człowiekowi  i radością, którą daje im bycie wolontariuszem SK CARITAS. Na koniec zachęcili inne koła do wzięcia udziału w rywalizacji w Lidze Wolontariatu.


Spotkanie z misjonarzem


"Nawet nie wiecie jak jesteście piękni" – tymi słowami wielokrotnie Św. Jan Paweł II zwracał się do młodych, w których upatrywał nadzieję Kościoła. Słowa te szczególnie wybrzmiały 6 października 2018 roku, gdy 14 wolontariuszy z naszej szkoły wraz z opiekunami p. Bożeną Korkosz i Joanną Pańczyk uczestniczyło w tych niezwykłych wydarzeniach. Młodzi ludzie  opanowali Stadion Narodowy modląc się, wielbiąc, śpiewając i tańcząc na cześć Pana a my wśród nich. Było pięknie.

To była niezwykła eksplozja radości pięknych ludzi uczestniczących we wspaniałym wydarzeniu jakim był" Stadion młodych – włącz pełnię wiary". Artyści, muzycy, dziennikarze czekali na młodych w Strefie Inspiracji. Przez cały czas głoszone były świadectwa i konferencje w Strefie Słowa, zaś na dużej scenie oprócz wielu przygotowanych atrakcji w centrum wydarzenia była Eucharystia – spotkanie z żywym Jezusem, którą koncelebrowało ok. 600 kapłanów. W tym cudownym nastroju wróciliśmy do swoich domów i szkoły pełni pozytywnej energii i wspaniałych wrażeń dając świadectwo żywej wiary.


ROK 2017/2018

Nasi Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas oraz ich Opiekunki w nagraniu, które chwyta za serce! 💗💗💗 Gratulacje!!!

>>film CARITAS = MIŁOŚĆ<<

Szkolne Koło Caritas jak zawsze pełne energii!!! 28 marca nasi młodzi wolontariusze oraz ich opiekunki wzięli udział w nagraniu programu, który zaprezentowany zostanie samemu Papieżowi Franciszkowi! Wielkie gratulacje dla uczniów i ich opiekunek! Wasz entuzjazm jest imponujący!!! 


W niedzielę 27 sierpnia 2017 r. członkowie SK CARITAS wzięli udział w ogólnopolskim finale akcji Tornister Pełen Uśmiechu, który w tym roku odbył się  na Rynku Wielkim w Zamościu. Nasi wolontariusze  podczas konferencji „Dzieci pytają wielcy odpowiadają” mieli okazję zadać pytania Minister Edukacji Narodowej, Rzecznikowi Praw Dziecka  i Prezydentowi Zamościa. Podczas wywiadu do TVP 1 opowiedzieli krótko całej Polsce o działalności naszego koła.

Podczas finału uroczyście zostały wręczone wyprawki szkolne przygotowane specjalnie dla podopiecznych Caritas między innymi przez: Parę Prezydencką – Prezydenta Andrzeja Dudę i Pierwszą Damę Agatę Kornhauser-Dudę, Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewska, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Wyprawki szkolne również ufundowali nauczyciele z naszej szkoły, które zostały wręczone przez .Panią Anetę Bartoszczyk Trochimiuk Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie


28 lipca 2017roku podczas peregrynacji krzyża papieskiego w parafii św. Mikołaja członkowie SK CARITAS  adorowali Krzyż; poprzez rozważania stacji drogi krzyżowej oraz tajemnic różańcowych. Krzyż ten Jan Paweł II trzymał w rękach podczas ostatniej swojej Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek w 2005 r. w rzymskim Koloseum. Jan Paweł II nie mógł już w Drodze Krzyżowej uczestniczyć osobiście, jednak brał w niej udział za pośrednictwem telewizji trzymając w rękach Krzyż.  Wziął go w swoje ręce, ucałował i tulił się do niego, a potem powiedział : „ I ja także ofiaruję moje cierpienia, aby dopełnił się Boży plan.” Zmarł tydzień później, w dniu 2 kwietnia 2005 r .


ROK 2016/2017

Zbiórka pieniędzy w ramach akcji kilometry CARITAS.

 Członkowie SK CARITAS zbierali pieniążki po wszystkich klasach na w/w akcję. Aby zwiększyć fundusze nasi wolontariusze napiekli ciasteczek i sprzedawali je podczas przerw w szkole w sumie zebraliśmy prawie 530 zł


Wspólnie z ponad dwoma  tysiącami osób z 23 polskich diecezji 16uczniów naszej szkoły z opiekunami wzięło  udział w sobotę 29 kwietnia 2017 r. w XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pracowników i Wolontariuszy Caritas, odbywającej się w krakowskich Łagiewnikach na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia. W trakcie pielgrzymki, nasi uczniowie uczestniczyli w konferencjach i wspólnej modlitwie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Tegoroczna, XIV Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy Caritas, obywająca się pod hasłem „Czy jesteście zdolni do marzeń?.


„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”  Jan Paweł II.

Dnia 23 kwietnia podczas wycieczki nauczycieli do Lwowa spontanicznie zorganizowano akcję zbiórki pieniędzy dla polskich rodzin.  Przekazano je wraz z lekami siostrze zakonnej z parafii św. Antoniego we Lwowie, która opiekuje się polskimi rodzinami potrzebującymi pomocy.


W dniach 24 – 25 marca 2017 r. odbyła się w Szczebrzeszynie czwarta zbiórka żywności, pod hasłem: „Tak, POMAGAM!”. Społeczeństwo naszego regionu po raz kolejny udowodniło swoją szczodrość. Nasi wolontariusze zostali przyjęci z ogromną życzliwością przez mieszkańców Szczebrzeszyna, W zbiórce żywności wzięło udział 25 wolontariuszy ze  Szkolnego Koła Caritas z naszej szkoły. W sumie, zebrano ponad  500kg żywności. Zebrano artykuły codziennej potrzeby, takie jak: mąka, mleko, cukier, makaron, ryż, kasza, płatki kukurydziane, herbata, soki, olej roślinny, słodycze dla najmłodszych oraz konserwy mięsne i rybne. Zebrane produkty zostały spakowane przez wolontariuszy i obdarowano nimi na święta  40 rodzin z naszego rejonu.

Gorące podziękowania składamy kierownikom i personelowi sieci Biedronka w Szczebrzeszynie za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Zbiórki Żywności Caritas. Podziękowania kierujemy również mieszkańcom Szczebrzeszyna i okolic, którzy nie przeszli obojętnie obok naszej akcji.  Wiele osób pomagających jako wolontariusze, podczas tej akcji przeszło dobrą szkołę życia. Jestem pewna, że wszyscy wolontariusze w przyszłości będą uwrażliwieni na krzywdę, biedę i cierpienie bliźniego.


9 i 10 grudnia 2016r członkowie Szkolnego Koła Caritas z  zbierali produkty spożywcze "trwałe" – w sklepie Biedronka w Szczebrzeszynie w ramach akcji ogólnopolskiej  CARITAS- u "Tak pomagam". Zebrano 650 kg żywność. Z zebranej żywności wykonano 45 paczek. Żywność została rozdana potrzebującym rodzinom. W akcję zaangażowanych było 20 członków SKC z klas V i VI.

W akcji zebrano 650kg żywności.


A nam nie obce są dalsze ślady otwartych serc…
trafią na Ukrainę. które zostały przekazane do CARITAS naszej diecezji a następnie  W naszej szkole SKC zorganizowało zbiórkę odzieży i słodyczy,
Ponownie nasza szkoła, dzięki wsparciu rodziców udowodniła, że możemy otwierać nasze serca dla innych. Dziękujemy Wam wszystkim za okazane serce!

car_dary


W dniach 20-27 października nasza szkoła uczestniczyła w akcji charytatywnej ,,Dar serca dla dzieci z Ukrainy” organizowanej przez Caritas Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej. Dziękujemy wszystkim którzy włączyli się do akcji.

zbiorka1 zbiorka2
zbiorka3 zbiorka4

5 października zakończyła się zbiórki nakrętek dla Amelki. Uczniowie bardzo aktywnie włączyli się do tej akcji i udało się wspólnie zebrać 1600l nakrętek.

Pani Dyrektor wręczyła klasie IIIa która zebrała 300l nakrętek (najwięcej z całej szkoły) dyplom i koszyk cukierków.

W imieniu rodziców małej Amelki bardzo dziękujemy wszystkim uczestniczącym w akcji.


 

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI PIENIĘDZY DLA AMELKI

            Dnia 23 września zakończyła się zbiórka pieniędzy dla Amelki. Podczas zbiórki w klasach oraz w czasie zebrania z rodzicami i dyskoteki szkolnej organizowanej wspólnie z Samorządem Uczniowskim zebraliśmy 2500 zł. Pieniądze zostały przekazane rodzicom Amelki.

Wszystkim uczniom, rodzicom jeszcze raz szczerze z serca dziękujemy za gotowość pomocy Amelce, za przekazane pieniądze i za zaufanie wobec Szkolnego Koła Caritas.

CARITAS

 


Szkolne Koło CARITAS informuje:

  •  20.09.2016 r od godz. 1630 do godz 1800 będą rozdawane w naszej szkole leki wzmacniające odporność. Fundusze zebrane z dobrowolnych ofiar będą przeznaczone na leczenie Amelki.
  •  22.09.2016 r odbędzie się dyskoteka szkolna, z której pozyskane środki będą również przeznaczone na leczenie Amelki

RATUJMY AMELKĘ

Amelka ma 3 latka. Jest piękną wesołą dziewczynką.

11 sierpnia 2016 roku mama Amelki zobaczyła coś w oczku córki i udała się do okulisty. Otrzymały skierowanie na dalsze leczenie do szpitalu okulistycznym w Lublinie, a następnie do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Tam ostatecznie potwierdzono nowotwór złośliwy oka z przerzutem do ciała szklistego. Niestety okazało się, że jest to 3 stadium nowotworu, nowotwór szybko się narasta, może nawet rozsadzić gałkę oczną. W Polsce chcą usunąć oko, natomiast dr Abramson w Nowym Jorku chce podjąć się leczenia, ma już 10 lat doświadczenia w leczeniu tego nowotworu i twierdzi, że mu się uda choć stan oka jest poważny. Rodzice chcą jak najszybciej udać się aby ratować córeczkę. Koszt leczenia to 1,2 mln zł.

Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Wolontariat uczy pomagania innym i odpowiedzialności społecznej, która stanowi ważny aspekt w rozwoju osobowościowym młodego człowieka. Rozwija inicjatywę młodych, pozwala im pomnażać swoje talenty i realizować pomysły. Uczy też umiejętności współpracy, wrażliwości, otwarcia społecznego, bezinteresowności, rezygnacji z własnych korzyści na rzecz bliźniego. Odwołując się do wrażliwości każdego prosimy o pomoc dla Amelki. Zbieramy pieniążki i nakrętki

 

Każda złotówka i każda nakrętka się liczy. Zbiórka do 23 września.


11.09.2016r podczas dożynek diecezjalnych członkowie SK CARITAS wzięli aktywny udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej 'Kromka chleba'. W tym roku przebiegała ona pod hasłem „Podziel się…” Ma ona na celu nie tylko gromadzenie środków pozwalających na zakup żywności dla biednych, ale przede wszystkim uwrażliwienie społeczności na problemy bezrobotnych, bezdomnych, ubogich. Kampania posiada wymiar edukacyjny i ma zachęcać do podejmowania konkretnych działań na rzecz ludzi zagrożonych wykluczeniem.