Patron szkoły

Henryk Sienkiewicz – patronem naszej szkoły

hsienk

 

Pierwszy polski laureat literackiej Nagrody Nobla, ceniony przez pokolenia czytelników powieściopisarz, nowelista i publicysta – Henryk Sienkiewicz – urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej na Podlasiu w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Gimnazjum ukończył w Warszawie, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Filologicznym Szkoły Głównej Warszawskiej, dzięki czemu miał możliwość ugruntowania swojej wiedzy o literaturze. Lata studiów, to moment, kiedy Sienkiewicz pojął próby pisarskie i dziennikarskie – z sukcesem publikował w prasie, m.in. w: „Tygodniku Ilustrowanym”, „Przeglądzie Tygodniowym” oraz „Gazecie Polskiej”.

Twórczość literacką rozpoczął nowelami – napisał ich ponad czterdzieści. Poruszał w nich problemy społeczne, narodowowyzwoleńcze oraz pozytywistyczną myśl pracy u podstaw. „Stary sługa", „Hania", „Selim Mirza", „Janko Muzykant", „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela", „Latarnik” – to nowele, których tematyka wzrusza czytelników wszystkich pokoleń. Wielką popularność przyniosły pisarzowi także relacje z dalekich wędrówek: „Listy z podróży do Ameryki" (1876–1878) oraz „Listy z Afryki" (1891–1892).

Sienkiewicz przeszedł do świadomości czytelników przede wszystkim jako twórca powieści historycznych tworzonych „ku pokrzepieniu serc” – trylogii – „Ogniem i mieczem", „Potopu", „Pana Wołodyjowskiego" oraz dzieła „Krzyżacy”. Niewątpliwie światowym sukcesem pisarskim Henryka Sienkiewicza stała się powieść historyczna „Quo vadis” (1896).

W 1905 pisarz uhonorowany został Nagrodą Nobla za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu” i „rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie w ducha narodu”.

Twórca zmarł w 1916 roku w Vevey w Szwajcarii, a w 1924 roku jego prochy uroczyście sprowadzono do ojczyzny. Henryk Sienkiewicz do dziś uważany jest za klasyka powieści historycznej oraz jednego z najwybitniejszych pisarzy w historii literatury polskiej.

Dodać należy, że rok 2016 ustanowiony został Rokiem Henryka Sienkiewicza –w uzasadnieniu jubileuszowego Roku podkreśla się: 170 rocznicę urodzin pisarza, setną rocznicę jego śmierci, 110 rocznicę przyznania twórcy Nagrody Nobla oraz 120 rocznicę książkowego wydania „Quo vadis”. W uzasadnieniu napisano: Henryk Sienkiewicz to wielki pisarz, którego powieści historyczne podtrzymywały ducha kolejnych pokoleń Polaków w czasach narodowych niedoli.