Pedagog, logopeda

PEDAGOG

 

mgr Urszula Martyna

Poniedziałek 900 – 1300
Wtorek 900 – 1500
Środa 900 – 1300
Czwartek 800 – 1200
Piątek 1000 – 1400

  PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO


 

  LOGOPEDA

mgr Ewa Zbiegień

LOGOPEDA to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

 

Terapię logopedyczną prowadzi:   mgr Ewa Zbiegień

W NASZEJ SZKOLE LOGOPEDA:

Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne

Prowadzi terapię indywidualną i grupową.

Spotyka się z wychowawcami i rodzicami.

 Wspomaga uczniów przygotowujących się do konkursów recytatorskich.

Udostępnia specjalistyczną literaturę.

Wykonuje inne zadania wynikające z potrzeb szkoły.

W wyniku przesiewowych badań logopedycznych, obserwacji logopedy i wychowawców oraz rozmów z rodzicami, co roku w miesiącu wrześniu uczniowie kwalifikowani  są do zajęć logopedycznych.

KOREKCJA WAD WYMOWY POLEGA NA:

  • ćwiczeniach oddechowych
  • kształtowaniu słuchu fonematycznego
  • usprawnianiu narządów artykulacjnych
  • wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu oraz dłuższych wypowiedziach.

 

W trakcie  terapii logopeda koncentruje się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta także o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Poza tym wprowadza ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.


Uczniowie, w zależności od potrzeb uczestniczą w zajęciach indywidualnych lub grupowych, zgodnie z harmonogramem spotkań.

 Na zajęcia zapraszani są także rodzice uczniów po to, aby mogli zaobserwować, jak prawidłowo utrwalać mowę dziecka w trakcie ćwiczeń domowych. Jak wiadomo, tylko efektywna współpraca:  logopeda -dziecko – rodzic gwarantuje szybkie uzyskanie pożądanych efektów.

 

Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń, ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii.

 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY