Programy i projekty

 REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Uczniowie klas II a i II b w tym roku szkolnym uczestniczą w ogólnopolskim projekcie Czytam z Klasą  – lekturki spod chmurki.
Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. 
Projekt jest realizowany w formie innowacji pedagogicznej.

 REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Zajęcia szkolenia praktycznego programu „Eksperci programowania w podregionie chełmsko – zamojskim”

w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie w klasach I – III

Warsztaty z programowania i robotyki w naszej szkole.Od listopada przy współpracy Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu realizujemy w naszej szkole innowacyjny projekt – "Eksperci programowania w podregionie chełmsko-zamojskim".

Uczestnicy projektu "Eksperci Programowania" – uczniowie i nauczyciele poznają podstawy programowania z użyciem programów, Scratch, Jr i Baltie. Dodatkowym atutem projektu są zajęcia z użyciem maty edukacyjnej i klocków Lego WeDo2.0, które w formie zabawy rozwijają kompetencje informatyczne, zdolność kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego.

Zajęcia z programowania i robotyki dla uczniów klas I-III prowadzone są w naszej szkole w każdy weekend od lutego do czerwca 2018 roku. Nasi najmłodsi uczniowie pod kierunkiem swoich trenerek – wychowawczyń – poznają podstawy programowania i robotyki, a przede wszystkim będą mieli możliwość wszechstronnego rozwoju, co jest główną ideą naszego udziału w projekcie.

Projekt "Eksperci Programowania" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.Zajęcia szkolenia praktycznego programu „Eksperci programowania w podregionie chełmsko – zamojskim” realizowanego w ramach projektu unijnego z uczniami klas I – III rozpoczęły się 16.02.2018r. i obejmują 30 godzin zajęć praktycznych. Prowadzone są przez nauczycieli – wychowawców, którzy odbyli szkolenie w ramach powyższego projektu. Trenerem personalnym jest p. Marcin Socha.

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności przedmiotowych uczniów w zakresie programowania, definiowania i analizy sytuacji problemowych, wyszukiwania i wyboru najefektywniejszej metody rozwiązania problemu, szukania różnych dróg rozwiązań sytuacji problemowych oraz prezentacji rozwiązania tejże sytuacji.

W czasie zajęć uczniowie poznają język słownika programowania oraz narzędzia programowania w postaci tabletów, maty edukacyjnej i klocków Lego Wedo.

Każde zajęcia przybliżają dzieciom zagadnienia programowania komputerowego w towarzystwie kota Entera. Jest on bohaterem animacji, który towarzyszy uczniom w programie Scratch Junior. W prosty sposób dzieci uczą się rozwijać swoje talenty w zakresie programowania różnych sytuacji.


SZKOŁA POZYTYWNEGO MYŚLENIA

Nasza szkoła bierze udział w programie certyfikacji szkół „Szkoła Pozytywnego Myślenia” realizowanym w ramach projektu „Myślę pozytywnie”. Zostaliśmy wybrani do wyjątkowego grona szkół, które przez cały rok będą współpracowały z Instytutem Edukacji Pozytywnej – nad wspieraniem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

Program certyfikacji szkół jako „Szkół Pozytywnego Myślenia” oferuje:

 1. pakiety szkoleniowe dla nauczycieli
 2. pakiety szkoleniowe dla uczniów i uczennic (w każdym wieku)
 3. e-konsultacje i wsparcie dla szkoły przez ekspertów Instytutu Edukacji Pozytywnej
 4. pakiety pomocy edukacyjnych dla szkół, które przejdą proces szkoleniowy
 5. materiały na zajęcia dla uczniów i uczennic
 6. certyfikat „Szkoła Pozytywnego Myślenia”.

 

 

Plan zadań certyfikacyjnych na cały rok 2018:

Etap I. Poznajemy siebie 

Motto etapu: “Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą.” Jan Paweł II

STYCZEŃ

Zadanie dla uczniów: tworzenie prac literackich w wybranej formie „Myślę pozytywnie – opowieści ze szkolnej ławki”.

Wybrane prace przesyłane będą także do Fundacji w celu promocji działań podejmowanych przez szkoły i społeczność szkolną w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.

LUTY

Zadanie dla szkoły: przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczniów i uczennic oraz badania wśród rodziców. Zebrane ankiety zostaną przesłane do Fundacji w celu opracowania i analizy wyników (ogólnopolskie badanie prowadzone przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej).

MARZEC

Zadanie dla szkoły: przeprowadzenie zajęć wychowawczych w klasach – „Moje mocne strony? Tak- znam je!” – szkoły otrzymują gotowy scenariusz zajęć.

Etap II. Dbanie o siebie

Motto etapu: “Zbyt wielu ludzi przecenia to, kim nie jest i nie docenia tego, kim jest." MALCOLM S. FORBES

KWIECIEŃ

Zadanie dla uczniów/ zespołów klasowych lub innych grup uczniowskich: stworzenie gry w wybranej formie pod hasłem „Dbam o siebie – dbam o innych”.

Wybrane prace przesyłane będą także do Fundacji w celu promocji działań podejmowanych przez szkoły i społeczność szkolną w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.

MAJ

Zadanie dla szkoły: przeprowadzenie spotkania z wybranym gościem na temat tego, jakie znaczenie w jego sukcesie ma dbanie o własne zdrowie psychiczne.

CZERWIEC

Zadanie dla szkoły: przeprowadzenie zajęć wychowawczych w klasach – „Jak bezpiecznie spędzić wakacje- tworzymy instrukcje.” – szkoły otrzymują gotowy scenariusz zajęć. 

Wybrane prace przesyłane będą także do Fundacji w celu promocji działań podejmowanych przez szkoły i społeczność szkolną w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego. Najlepsze instrukcje zostaną zamieszczone na stronie internetowej programu.

Etap III. Wdzięczność 

Motto etapu: “Bądź wdzięczny za trudne chwile. One pozwalają ci się rozwijać. Bądź wdzięczny za swoje ograniczenia, ponieważ one dają ci szansę na poprawę. Bądź wdzięczny za każde nowe wyzwanie, ponieważ ono buduje twoją siłę i charakter. Bądź wdzięczny za swoje błędy. Przekazują Ci cenne lekcje.” Troy Amdahl

WRZESIEŃ

Zadanie dla szkoły: badanie diagnostyczne uczniów i uczennic.

Zadanie dla nauczycieli i rodziców: przeprowadzenie w wybranej formie spotkania budującego wspólną radość z bycia częścią procesu wychowawczego dzieci- wspólny wieczór planszówek, oglądanie filmu dotyczącego ważnych aspektów zdrowia psychicznego (w załączeniu proponowane pozycje filmowe), wycieczka rowerowa, ognisko.

PAŹDZIERNIK

Zadanie dla zespołów uczniowskich/ praca indywidualna uczniów, a także praca dla nauczycieli/ wychowawców: „Mojemu nauczycielowi jestem wdzięczny/ wdzięczna za…”, “Moim uczniom jestem wdzięczny/ wdzięczna za…”.

Wybrana  forma artystyczna – można wykorzystać narzędzia technologiczne. Wybrane prace przesyłane będą także do Fundacji w celu promocji działań podejmowanych przez szkoły i społeczność szkolną w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.

Etap IV. Relacje i dbanie o innych 

Motto etapu: "Człowiek jest sumą swoich uczynków, a nie przekonań." Josif Brodski

LISTOPAD

Zadanie dla klas: zajęcia wychowawcze z wykorzystaniem jednego wybranego odcinka „Rodzinka nieidealna”.

GRUDZIEŃ

Zadanie dla szkoły: „Myślę i działam pozytywnie na Święta.” – działanie prospołeczne, scenariusz i zasady działania przesłane będą przez Fundację. 


Od listopada przy współpracy Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu realizujemy w naszej szkole innowacyjny projekt – "Eksperci programowania w podregionie chełmsko-zamojskim". Realizacja programu podzielona została na dwa etapy – pierwszy etap to warsztaty dla nauczycieli, a kolejny to zajęcia z programowania i robotyki dla uczniów. 
Uczestnicy projektu "Eksperci Programowania" – uczniowiei nauczyciele poznają podstawy programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr i Baltie. Dodatkowym atutem projektu są zajęcia z użyciem maty edukacyjnej i klocków Lego WeDo 2, które w formie zabawy rozwijają kompetencje informatyczne, zdolność kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego. 
Poniżej porcja zdjęć z dzisiejszych warsztatów dla nauczycieli, podczas których zgłębialiśmy tajniki robotyki. 
Warsztaty dla uczniów z zakresu robotyki i programowania będą realizowane już od lutego. 
Projekt "Eksperci Programowania" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Kodowanie na dywanie” w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania

Wpadnij i zachwyć się programowaniem! – to hasło tegorocznych polskich obchodów Europejskiego Tygodnia Kodowania, w ramach którego nauczyciele świetlicy zorganizowali zajęcia dla najmłodszych uczniów „Kodowanie na dywanie”. Dzieci poznawały elementy programowania dzięki materiałom dydaktycznym przygotowanym przez organizatorów CodeWeek. Ideą „Kodowania na dywanie” było propagowanie umiejętności związanych z programowaniem, rozwijanie logicznego myślenia oraz nauka pracy w grupie

 


W naszej szkole, od listopada 2017r. nauczyciele i uczniowie kl.1-3 realizować będą za pośrednictwem Wyższej Szkoły Humanitas z Sosnowca, projekt pt. „EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM”

Nauka programowania staje się stałym elementem programu nauczania w szkołach. W nowej podstawie programowej Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało jako szczególnie istotne wdrażanie w procesie edukacyjnym umiejętności logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami i korzystania z różnych źródeł informacji.

Projekt „EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM” wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli w zakresie zdobywania kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia zajęć w tym zakresie. Projekty „Eksperci Programowania” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, mają na celu zwiększenie szans na satysfakcjonującą i skuteczną edukację, podniesienie kompetencji i wiedzy nauczycieli, niwelowanie ograniczeń technicznych i organizacyjnych szkół z województwa śląskiego, małopolskiego i lubelskiego

Projekt jest skierowany do:

 1.  Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej , którzy będą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu programowania i nauki programowania;
 2. Uczniów klas 1-3, którzy będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych  prowadzonych przez każdego nauczyciela z trenerem w roli mentora.

Dzieci poprzez zabawę będą uczyć się podstaw programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr lub Baltie. Zajęcia z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2 pozwolą w formie zabawy rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie komputacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego.

W ramach projektu szkoła otrzyma narzędzia edukacyjne pozwalające na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z nauki programowania:  – zestawy LEGO WeDo 2.0   – zestawy klocków wzbogacone o urządzenia umożliwiające tworzenie ruchomych robotów, sterowalnych z poziomu komputera lub tabletu;  – kamera USB; – tablety; – maty do nauki programowania. 


W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do realizacji następujących projektów:

„Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach tego projektu uczniowie klas I-VII uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach z matematyki, języka angielskiego, przyrody, biologii, chemii
i informatyki, a nasza szkoła wzbogaci się o nową pracownię przyrodniczą, laptopy, tablice interaktywne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji poszczególnych zajęć.

–  „Bezpieczna +”, w ramach którego uczniowie i nauczyciele uczestniczyć będą w warsztatach komunikacji społecznej, a szkoła wyposażona zostanie w nową świetlicę socjoterapeutyczną.

– Program „Aktywna Tablica”, dzięki któremu pracownie wyposażone zostaną w kolejne tablice interaktywne.

– kontynuowanym przez nas projektem jest program Instytutu Edukacji Pozytywnej „Wartość profilaktyczna w pracy superwizyjnej” – tegoroczna superwizja skierowana będzie nie tylko do nauczycieli, ale także do uczniów.

 


 REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


 

Współpraca z fundacją „INSTYTUT EDUKACJI POZYTYWNEJ”.

                 „Poukładaj sobie w głowie…”

                                 Projekt społeczny odpowiadający na potrzeby współczesnego, rozwijającego się społeczeństwa, w którym bardzo istotne jest wspieranie zdrowia i potencjału psychicznego dzieci i młodzieży w szczególności w obliczu nowych zagrożeń wynikających z postępu cywilizacyjnego. Kampania ma na celu wspieranie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ich rozwoju oraz motywowanie do działania na rzecz budowania poprawnych relacji międzyludzkich.

Program jest wielopłaszczyznowy (spoty, ankiety, spotkania, akcje) i skierowany jest do młodzieży z klas 4-6 szkoły podstawowej oraz szkół gimnazjalnych.

Cele kampanii to:

– kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia  wspierającego zdrowie psychiczne

– rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu

Organizatorem akcji jest Instytut Edukacji Pozytywnej a w naszej szkole projekt kontynuują panie: Ewa Zbiegień i Jowita Nowak.


REALIZACJA DZIAŁAŃ  W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

O TYTUŁ NAUKOWEJ SZKOŁY IGNACEGO

Od 18 listopada 2016r. do 31 marca 2017r. dziewięcioosobowa grupa uczniów z klasy VI a przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu o Tytuł Naukowej Szkoły Ignacego. Organizatorem konkursu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie. Do konkursu przystąpiło 159 szkół podstawowych z całej Polski.

W ramach projektu uczniowie założyli wraz z nauczycielem koło naukowe „Odkrywcy”. Program koła uwzględniał działania edukacyjne  uczniów oparte na obserwacji  i badaniu otaczającej rzeczywistości, zaś głównym celem tego przedsięwzięcia było propagowanie wiedzy na temat polskiej myśli naukowej, rozwijanie zainteresowań naukami matematyczno-przyrodniczymi, poznanie sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz inicjowanie sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy.

Grupa wykonała wiele eksperymentów i doświadczeń, które następnie były zaprezentowane młodszym koleżankom i kolegom z klas I – III oraz podczas Dni Otwartych naszej szkoły dla dzieci sześcioletnich. Zarówno dla starszych, jak i dla młodszych dzieci spotkanie to było nowym doświadczeniem, ponieważ „młodzi naukowcy i badacze przyrody” mogli przekonać swoich małych kolegów, że nauka to fantastyczna zabawa, a odkrywanie świata może być niezapomnianą przygodą.

Miło było spoglądać na buzie dzieci, które patrzyły z zaciekawieniem i zdziwieniem na efekty mieszania cieczy o różnych gęstościach, kolorowe wiry na mleku, zadziwiającą ciecz nienewtonowską. Młodsze dzieci mogły dowiedzieć się, jak w łatwy sposób odzyskać utracony kolor po dodaniu octu do mieszaniny, co to jest napięcie powierzchniowe cieczy i jak działa na nie płyn do mycia naczyń, o zjawisku dyfuzji i działaniu pola magnetycznego. Doświadczenia pokazały, że domowa kuchnia bywa często dobrym, a w niektórych przypadkach wystarczającym laboratorium.

Mamy nadzieję, że rozbudzanie w dzieciach pasji do nauki już od najmłodszych lat zaowocuje w dalszej edukacji.

Uwieńczeniem naszych działań było wykonanie i przesłanie do organizatora konkursu prezentacji multimedialnej zawierającej opis i fotorelację z naszych działań.

Niestety, w bieżącym roku szkolnym nie udało się nam zdobyć tego zaszczytnego tytułu, ale na pewno spróbujemy za rok.


Obchody Ogólnopolskiego Dnia Matematyki

w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła dołączyła do akcji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Matematyki. Dzień ten został stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych miał im pokazać, że matematyka może być przyjemna i może dawać uczniom radość. Organizatorem tego dnia w szkole były nauczycielki matematyki – Jolanta Jarosz i Katarzyna Augustynek, które zaprosiły do współpracy swoje koleżanki z zespołu matematyczno-przyrodniczego: Edytę Kaznowską i Bożenę Korkosz.

 Zaplanowano dla uczniów następujące zadania:

– udział zespołów klasowych z klas III- VI w ogólnopolskim quizie matematycznym

-udział w Turnieju Matematyczno-Przyrodniczym zespołów z klas IV-VI, przygotowanym przez nauczycieli matematyki i przyrody.

Zespoły 6-cio osobowe ze wszystkich klas otrzymały 1-go marca cztery zadania na wykonanie, których miały 2 tygodnie.

Quiz został przeprowadzony w auli szkolnej. Quiz nie wymagał ogromnej wiedzy, wystarczył otwarty umysł i chęć zabawy matematyką.

Po przeprowadzonym quizie, komisja konkursowa oceniła prace przygotowane przez uczniów w ramach zadań Turnieju Matematyczno-Przyrodniczego.

Na koniec zsumowano wszystkie punkty (za quiz i zadania) i wytypowano zwycięzców.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce -klasa IV a

II miejsce -klasa V a i V b

III miejsce -klasa VI a

IV miejsce- klasa IV b

V miejsce-klasa VI b

Wszystkim zwycięzcom nauczyciele pogratulowali a dyrekcja przygotowała drobne, słodkie upominki, które zostały wręczone na jednym z następnych apeli szkolnych. Prace uczniów zostały zaprezentowane wszystkim podczas wystawy szkolnej zorganizowanej na szkolnym korytarzu.  

Mamy nadzieję, że obchody Dnia Matematyki wejdą na stałe do naszego szkolnego kalendarza. 


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach tego programu zakupionych zostało 919 nowych książek do biblioteki szkolnej. Organizowane były wydarzenia promujące czytelnictwo. Jednym z nich był udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza”. Kontynuowana była w szkole akcja „Bookcrossing”, zorganizowane zostały trzy magiczne półki, dwie dla dzieci i jedna dla nauczycieli i rodziców.

Zrealizowane zostały 4 projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki:

 • kl. II „Kochamy zwierzęta”, na którym prezentowane były książki z serii „Zaopiekuj się mną”,
 • kl. III „Detektywi na tropie” – uczniowie poznawali książki z serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”,
 • kl. IV „W szkole i w domu” – dzieci wykonywały krótki komiks inspirowany przeczytaną książką,
 • kl. V i VI „Odkrywamy świat fantazji, czarów i magii” – uczniowie pisali opinię o przeczytanej książce.

Kontynuowana była współpraca z Biblioteką Publiczną. Uczniowie klas III odwiedzili bibliotekę, gdzie mieli okazję obejrzeć księgozbiór i poszerzyć swoja wiedzę.

W grudniu w bibliotece szkolnej zorganizowana została wystawka „Twórczość Henryka Sienkiewicza”. Odbył się również kiermasz książek z księgarni w Tuliszkowie, w czasie którego uczniowie mogli zakupić książki do domowej biblioteczki. Przeprowadzona została akcja „Książka na ferie” zachęcająca uczniów do wypożyczania książek na okres ferii zimowych.


W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO

BEZPIECZNIE TU I TAM

W I OKRESIE ZOSTAŁY PODJĘTE NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

 • Zorganizowano spotkania z rodzicami uczniów na których przekazano informacje na temat konkursu oraz kursu internetowego dla rodziców. Podczas spotkania wykorzystano animację instruktażową przekazaną przez Organizatora.
 • Zorganizowano i przeprowadzono „Piknik” dla dzieci z zabawami edukacyjnymi przekazującymi  w ciekawej formie wiedzę nt. bezpieczeństwa w sieci. Zmagania uczestników zostały udokumentowane w formie zdjęć.
 • Przeprowadzono comiesięczne zajęcia dla dzieci klas I – III i klas IV – VI, które w angażujący i ciekawy sposób wprowadzały uczniów w szereg zagadnieńdotyczących bezpieczeństwa w Internecie.

Uczniowie młodsi  rozmawiali na tematy:

 • Internet jest cudownym wynalazkiem,
 • Nadużywanie Internetu,
 • Treści w sieci,
 • Ostrożni w świecie online,
 • Niewłaściwe zachowanie w sieci

Uczniowie klas starszych poruszali zagadnienia:  

 • Jak wyrażać emocje w sieci,
 • Kultura w Internecie obowiązuje,
 • Szanuj innych użytkowników Internetu,
 • Jak kupować w sieci,
 • Jak korzystać z bogactwa Internetu.

Każde zajęcia kończyły się wykonaniem pracy konkursowej. Prace dzieci były fotografowane, opisywane i wysyłane do Fundacji Orange. Dzięki przekazywanej informacji o zrealizowanym zadaniu szkoła zdobywała co miesiąc punkty w rywalizacji.

 • Zrealizowano dwa zadania konkursowe:
 • Rywalizacja na słowa, w której uczniowie indywidualnie przygotowywali prace pisemne na podane przez organizatora tematy dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. W rywalizacji tej wzięło udział 60 uczniów naszej szkoły. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowało się 10 uczniów.
 • Rywalizacja na obrazy, w której uczniowie również indywidualnie wykonywali prace plastyczne techniką dowolną. W rywalizacji tej wzięło udział 22 uczniów naszej szkoły. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowało się 10 uczniów.

 

Punktacja przedstawia się następująco:

 • Piknik – 200 pkt.
 • Zajęcia dla rodziców – 65,89 pkt.
 • Zajęcia dla dzieci – 200 pkt.
 • Zdobycie przez rodziców certyfikatów – 43,81pkt.
 • Rywalizacja na słowa – 100 pkt.
 • Rywalizacja na obrazy – 100 pkt.

Łączna suma zdobytych punktów – 709,7 pkt.


KLASA I ZREALIZOWAŁA PROGRAMpuch2

,,AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA”

Program realizowano zgodnie z założonym planem. Odpowiedzialna za realizację programu zapoznała się z regulaminem, zasadami, materiałami edukacyjnymi i scenariuszami lekcji umieszczonymi na stronie www.akdemiapuchatka,pl. Następnie przekazała informacje rodzicom uczniów o celu i zasadach programu. Rodzice otrzymali też broszurki informacyjne. Uczniowie wzięli  udział w ogólnopolskim Teście o bezpieczeństwie. W wolnym czasie korzystano z umieszczonych na stronie akademii Puchatka ciekawych gier dla dzieci na spostrzegawczość i logiczne myślenie.

W następnym semestrze zaplanowano wzmocnienie programu o projekcję filmu ,,Bezpieczeństwo”, naukę piosenki o bezpieczeństwie oraz przygotowanie inscenizacji ,,Bądź bezpieczny” dla klas I-III, jako podsumowanie realizacji programu. Poza tym zostanie zaproszony policjant z Komisariatu w Szczebrzeszynie, który obejrzy przygotowaną inscenizację i porozmawia z uczniami o bezpieczeństwie.


Realizowany przez klasy II

Program  Edukacyjny Colgate  „Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość”

Program edukacyjny w zakresie higieny jamy ustnej dla uczniów klas młodszych szkoły podstawowej propaguje działania w celu zmniejszenia występowania próchnicy zębów u dzieci.

Celem głównym jest zmniejszenie  występowania próchnicy zębów u dzieci poprzez:

 • wzrost wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej
 • wyrobienie nawyków higienicznych od najmłodszych lat
 • podniesienie odpowiedzialności za higienę jamy ustnej
 • zachęcenie rodziców do współdziałania na rzecz prawidłowej higienyjamy ustnej.

W I okresie zrealizowano:

 • Zapoznanie z regulaminem, zasadami, materiałami edukacyjnymi
 • Przekazanie rodzicom informacji o celu i zasadach programu.
 • Przeprowadzenie zajęć w klasie według scenariusza i materiałów edukacyjnych. Projekcja filmu edukacyjnego – „Doktor Ząbek i Legenda Zębolandii”. Zabawy edukacyjne – gra planszowa Colgate.
 • Wzbogacenie gazetki na korytarzu pod hasłem „Dbajmy o nasze zęby”
 • Nauka piosenki o myciu zębów.
 • Przypomnienie zasad prawidłowego mycia zębów

KLASY TRZECIE W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO

„SPOTKANIE Z LEKTURĄ”

zrealizowały w I okresie następujące zadania:

– założenie i prowadzenie zeszytów przeczytanych lektur;

– opowiadanie treści bajek z jednoczesnym nagrywaniem na magnetofon;

– wykonano zakładki do książek;

– w trakcie zajęć z edukacji społecznej analizowano treści bajek terapeutycznych;

– inscenizowano z uczniami wybrane fragmenty bajek i baśni;

– przeprowadzono klasowe popisy pięknego czytania wybranych fragmentów utworów dla dzieci;

– obejrzano film pt. „Dzieci z Bullerbyn.”;

– brano udział w akcji „Bookcrosingu”;

– zaangażowano uczniów do czynnego udziału w pracę bibliotekarza- zajęcia biblioteczne w MGBP;

– cykliczne czytanie przez panią bibliotekarkę Jadwigę Sawic uczniom klas III książek z serii „ Biuro detektywistyczne Lassego i Mai.” Przeprowadzenie gier i zabaw literacko- plastycznych;

– zachęcano uczniów do spędzania wolnych chwil w czasie ferii zimowych z książką.


REALIZACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PROZDROWOTNEJ

„AZYMUT NA ZDROWIE”

Celem tego programu było poszerzenie i wzbogacenie wiedzy i umiejętności z edukacji prozdrowotnej wynikającej z podstawy programowej o nowe wiadomości i umiejętności. Opracowany program zachęcał uczniów do dbania o własne zdrowie szczególnie w zakresie higieny osobistej i otoczenia, prawidłowego odżywiania się, prawidłowej postawy ciała, aktywności fizycznej, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz w kontaktach z innymi osobami.

W ramach wzmacniania programu w szkole, podjęte zostały w I półroczu dodatkowe działania:

 • Uczniowie uczestniczyli w rajdach i w wycieczkach klasowych – dzięki czemu budowali  prawidłowe relacje z rówieśnikami, uczyli się współpracy i asertywnego bronienia własnych praw.
 • 17 listopada zorganizowany został w szkole Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. W ramach obchodów grupa uczniów klas piątych zaprezentowała przedstawienie profilaktyczne, pani pielęgniarka szkolna przeprowadziła pogadankę na temat szkodliwego wpływu tytoniu na organizm człowieka oraz rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny pt. „Żyję zdrowo – nie nałogowo”.

Tego dnia uczniowie klas piątych wyruszyli z przygotowanymi wcześniej transparentami antynikotynowymi na ulice naszego miasta zachęcając palących mieszkańców do zerwania z nałogiem.

 • 1 grudnia z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS zorganizowana została pogadanka dla uczniów klas szóstych. Pani pielęgniarka szkolna przedstawiła statystyki związane z zachorowalnością na AIDS w Polsce i na świecie oraz prawdy i mity na temat przebiegu choroby i śmiertelności wśród ludzi.

Klasa I – „Akademia bezpiecznego Puchatka" 

Klasy II – „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”

Klasy III – „Spotkanie z lekturą”

Klasy III – VI – „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”

Klasy I – VI – „Bezpiecznie Tu i Tam”

Klasy IV – VI – „Azymut na zdrowie”


REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Program Edukacyjny klas I – III –  „Pora na pomidora w szkole i przedszkolu”

Program Edukacyjny klas II – „Radosny uśmiech, radosna przyszłość ”

Program Edukacyjny klas I  „Moje dziecko idzie do szkoły”

Program Edukacyjny klas IV – VI „Azymut na zdrowie ”  


REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Program Edukacyjny "Owoce w szkole"

Program Edukacyjny "Zmień chipsy na owoce i warzywa"

Udział uczniów klas I w programie "Klub bezpiecznego Puchatka"

Program profilaktyki palenia tytoniu realizowany w klasach I – III pt."Nie pal przy mnie proszę"

Program profilaktyki palenia tytoniu realizowany w klasach IV – VI pt. "Znajdź właściwe rozwiązanie"

 

           logo kapital ludzki                            ue-logo-2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Projekt pt. "Uczeń – twórcą przyszłości" – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 ls badanie

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Lepsza szkoła – Sesje z plusem”

we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym „Matematyka z plusem”.