Przetargi

PRZETARG 2019

Zapytanie ofertowe na sprzedaż złomu

Załącznik nr1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


"Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie"

Formularz cenowy Zal.1a

Zmiana zapytania ofertowego

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 1a – formularz cenowy-1

Załącznik nr 2 – projekt umowy

załącznik nr 3

Załącznik nr 4 – oświadczenie o grupie_kapitałowej

Załącznik nr 5 – RODO

Zapytanie ofertowe dostawa gazu


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamówienie publiczne

Specyfikacja Stołówka SP nr 1 – II postepwoanie

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – umowa

Załącznik nr 4 do SIWZ – osw. o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o speln.war.udzialu w postep.

Załącznik nr 6 do SIWZ – oswiadczenie o grupie kapitalowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych


zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -_część II – str. 1

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -_część II – str. 2

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część I

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części_I

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część_III

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części_III 

 


Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja o treści złożonych ofert str.1

Informacja o treści złożonych ofert str.2

Opis techniczny

Przedmiar robót

specyfikacja

specyfikacja stołówka SP

STWIOR

strona tytułowa

STWT

T01    T02

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy