Przetargi

PRZETARG 2019

Zapytanie ofertowe na sprzedaż złomu

Załącznik nr1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


"Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie"

Formularz cenowy Zal.1a

Zmiana zapytania ofertowego

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 1a – formularz cenowy-1

Załącznik nr 2 – projekt umowy

załącznik nr 3

Załącznik nr 4 – oświadczenie o grupie_kapitałowej

Załącznik nr 5 – RODO

Zapytanie ofertowe dostawa gazu


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamówienie publiczne

Specyfikacja Stołówka SP nr 1 – II postepwoanie

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – umowa

Załącznik nr 4 do SIWZ – osw. o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o speln.war.udzialu w postep.

Załącznik nr 6 do SIWZ – oswiadczenie o grupie kapitalowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych


zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -_część II – str. 1

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -_część II – str. 2

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część I

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części_I

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część_III

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części_III 

 


Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja o treści złożonych ofert str.1

Informacja o treści złożonych ofert str.2

Opis techniczny

Przedmiar robót

specyfikacja

specyfikacja stołówka SP

STWIOR

strona tytułowa

STWT

T01    T02

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
 


Zapytanie ofertowe na dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK "Aktywna Tablica"

ZAPYTANIE OFERTOWE Tablica

Załącznik nr 1 tablica

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego tablica

Załącznik nr 3 Wzór umowy do tablicy

Załącznik nr 4 Protokół do zapytania ofertowego

Załącznik nr 5 Gwarancja


Zaproszenie dostawa książek

Wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Zaproszenie na dostawę świeżych warzyw, owoców, jaj.

Wzór umowy

Załącznik 1

Załącznik2


INFORMACJE O WYNIKU

artykuły spożywcze

mięso i wędliny

mrożone warzywa i owoce

nabiał

pieczywo

ryby mrożone i przetworzone

świeże owoce i warzywa

wyroby garmażeryjne


Świeże owoce i warzywa

wzór umowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, zaproszenie


Mięso wieprzowe, wołowe, wędliny

wzór umowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, zaproszenie


Ryby

wzór umowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, zaproszenie


Wyroby garmażeryjne

wzór umowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, zaproszenie


Artykuły spożwywcze

wzór umowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, zaproszenie


Pieczywo

wzór umowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, zaproszenie


Nabiał

wzór umowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, zaproszenie


Mrożone warzywa i owoce

wzór umowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, zaproszenie