Spotkanie z policjantem

W dniu 3 października do naszej szkoły przybył funkcjonariusz z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu p. Dariusz Kuropatnicki.

 

Głównym celem wizyty policjanta było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa jakie mogą czyhać w sieci na nastoletnich użytkowników, gdyż grupą szczególnie narażoną na zagrożenia w sieci jest młodzież.

Policjant przeprowadził również pogadankę na temat cyberprzemocy i hejtu w Internecie. Rozmawiał również z młodzieżą na temat szkodliwości dopalaczy.