Strażak uczy ratować

„STRAŻAK UCZY RATOWAĆ”

28 września 2018 roku uczniowie z klas: IV a, IV b i VI a uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy pt. „Strażak uczy ratować”.

Tego dnia – z inicjatywy pani Moniki Nizio – członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych oraz opiekunki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej naszą szkołę odwiedzili: pan Damian Hałasa – Prezes OSP w Wielączy i pan Marcin Czerwieniec – Ratownik.

Zaprezentowali specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz uczyli nas w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo i udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób sprawdzić stan przytomności, jak prawidłowo wezwać pomoc, ćwiczyliśmy ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej, wykonywaliśmy resuscytację krążeniowo – oddechową, unieruchamialiśmy złamane kończyny, układaliśmy „poszkodowanego” na noszach…

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem podejmowali się kolejnych zadań.

Dzięki takim przedsięwzięciom organizowanym w szkole możemy mieć pewność, że młody człowiek w obliczu zagrożenia zdrowia lub życia innej osoby w swoim otoczeniu stanie na wysokości zadania, nie będzie obojętnym obserwatorem, bo podjęcie próby pomocy poszkodowanemu – to uratowane życie ludzkie.