ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

Kwiecień nazywany jest miesiącem zdrowia, ponieważ właśnie wtedy przypada Światowy Dzień Zdrowia, który każdego roku obchodzony jest 7 kwietnia. Święto to zostało ustanowione w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) która zajmuje się ochroną zdrowia. 

Z tej okazji w naszej szkole pani Alicja Pietrykowska – pielęgniarka szkolna przeprowadziła pogadankę skierowaną do uczniów klas IV – VII na temat profilaktyki zdrowego stylu życia. Omówiła rolę aktywności fizycznej, właściwego odżywiania i snu na zachowanie zdrowia.

Dzięki takim spotkaniom kształcimy u naszej młodzieży prawidłowe nawyki żywieniowe, podnosimy świadomość w zakresie dbałości o kondycję fizyczną i psychiczną, uczymy podejmowania właściwych wyborów, unikania używek.