Świetlica szkolna

 

Dnia 25 października w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość  Pasowania na Świetliczaka. Tego dnia zorganizowano test gotowości świetlicowej, czyli wiele zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności dzieci. Były to: próba wiedzy, zabawy, sprawności, smaku, śmiechu, zdolności językowych oraz znajomości regulaminu świetlicy. Wszyscy uczniowie świetnie poradzili sobie z zadaniami i z dumą przystąpili do  uroczystego ślubowania. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy.

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Dołba Agnieszka

23 godz.

Buryś Marta

23 godz.

Misiarz Małgorzata

23 godz.

Poniedziałek

11.40 – 15.15

 

3.35

11.15 – 16.30

5.15

7.00 – 9.00

9.40 – 10.40

11.00 – 14.10

6.10

Wtorek

12.25 – 15.15

 

2.50

7.00 – 9.00

11.15 – 15.00

5.45

11.00 – 16.30

5.30

Środa

7.00 – 9.35

11.00 – 15.15

6.50

12.25 – 16.30

4.05

11.15 – 14.45

 

3.30

Czwartek

7.00 – 8.00

11.00 – 14.30

4.30

11.15 – 15.00

3.45

12.25 – 16.30

4.05

Piątek

11.15 – 16.30

 

5.15

7.00 – 8.00

11.00 – 14.10

4.10

11.15 – 15.00

3.45

 

Znajduje się ona na parterze budynku szkolnego, z łatwym dostępem dla dzieci i rodziców. Do dyspozycji uczniów jest sala zabaw i dwie sale wyposażone w zabawki, w sprzęt, pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, planszowe, literaturę dziecięcą, różnego typu klocki i zabawki. Świetlica dysponuje również salą do odrabiania lekcji.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji. Oferujemy też bogaty wachlarz zajęć wspierających uczniów, rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia oraz zapewniających odpoczynek po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, dostosowany do wieku dzieci, ich temperamentu oraz możliwości intelektualnych. W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia: plastyczno – techniczne, umysłowe, umuzykalniające, sportowe, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne, a także czas na odrabianie lekcji i utrwalenie wiadomości zdobytych na zajęciach edukacyjnych. Uczniowie biorą też udział w różnorodnych konkursach, uroczystościach, imprezach, obchodach świąt, aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i poza nią.

Cała działalność świetlicy prowadzona w atrakcyjny sposób pod czujnym okiem pań: Agnieszki Dołba, Marty Buryś, Małgorzaty Misiarz.

                     ZAPRASZAMY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ


Regulamin świetlicy

Regulamin dowożenia                                

Zakres obowiązków opiekuna w autobusie szkolnym                         

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Zasady korzystania ze świetlicy

Roczny plan pracy świetlicy szkolnej