Świetlica szkolna

                   

Regulamin świetlicy

Aneks nr 1 do regulaminu

Regulamin dowożenia                                

Zakres obowiązków opiekuna w autobusie szkolnym                         

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Zasady korzystania ze świetlicy

Roczny plan pracy świetlicy szkolnej


W świetlicy szkolnej w każdy piątek na piątej lekcji odbywają się zajęcia szachowe. Celem zajęć jest m.in.: przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczniów do gry w szachy, wyzwalanie aktywności twórczej poprzez samodzielną kreację wydarzeń na szachownicy oraz wspieranie edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie mają możliwość poznania tajników tej niezwykłej, królewskiej gry. Szachy uczą logicznego i strategicznego myślenia oraz sportowej rywalizacji. W świetlicy na co dzień wystawione są trzy zestawy szachów, z których na okrągło korzystają dzieci,  a pod okiem nauczyciela doskonalą technikę gry.


W dniu 26 października w świetlicy szkolnej odbyło się pasowanie na „Świetliczaka”, czyli uroczyste włączenie uczniów klas pierwszych do świetlicowej gromady. Aby zdobyć zaszczytny tytuł „Świetliczaka” i uzyskać dyplom dzieci musiały wykonać kilka zadań. Po pomyślnym przejściu wszystkich prób pierwszaki złożyły ślubowanie o przestrzeganiu zasad przebywania w świetlicy. Wszystkim dzieciom życzymy powodzenia i sukcesów.


W październiku w świetlicy szkolnej realizowaliśmy projekt – konkurs edukacyjny „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, zorganizowany przez Jeromiro Martins Polska S.A. właściciela sieci sklepów Biedronka. Celem projektu było budowanie nawyku codziennego czytania wśród uczniów klas I – III. W ramach realizacji zadań związanych z konkursem podejmowaliśmy następujące aktywności: codzienne czytanie fragmentu książki przesłanej przez organizatora, zorganizowanie konkursu plastycznego oraz zorganizowanie  szkolnych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Do w/w działań zaangażowani zostali uczniowie klas starszych. Ósmoklasiści chętnie i z zaangażowaniem czytali młodszym dzieciom, natomiast dzieci aktywnie wypowiadały się na temat przeczytanych opowiadań. Podsumowaniem działań była zabawa w teatr.


Świetlica szkolna w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Uczymy Dzieci Programować” realizuje ciekawe zajęcia, których celem jest upowszechnienie kodowania, rozwijanie logicznego, algorytmicznego myślenia oraz zadaniowe podejście do stawianych problemów. Uczniowie już od pierwszej klasy podejmują aktywności związane z kodowaniem i programowaniem na różnych edukacjach, w których mogą zaprezentować umiejętność współpracy, kreatywność, poszukiwanie nowych rozwiązań oraz dziecięcą radość i dociekliwość. W ramach projektu realizowaliśmy cotygodniowe zajęcia oraz dodatkowo trzy wyzwania:

– Udział w Europejskim Tygodniu Kodowania Code Week 2018,

 – 100 lecie Odzyskania Niepodległości,

– Godzina Kodowania.

Kodowanie nie posiada barier wieku, języka, czy też  miejsca… kodować można właściwie zawsze, niezależnie od tego ile mamy lat i o każdej porze. Warto to robić, bo umiejętności nabyte w procesie uczenia się kodowania przekładają się na podniesienie jakości życia w różnych jego aspektach.


Świetlica szkolna realizuje ogólnopolski projekt edukacyjny „Lekcje z Klasą”, którego organizatorem jest Fundacja Uniwersytet Dzieci. W ramach zajęć podejmowane są różne aktywności kształtujące kompetencje społeczne. Uczniowie poznają czym są emocje, jak sobie z nimi radzić, a także jak nawiązywać relacje i myśleć kreatywnie. Ważnym elementem zajęć jest również praca w grupie oraz efektywna komunikacja.GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

Dołba Agnieszka

24 godz.

Buryś Marta

24 godz.

Misiarz Małgorzata

24 godz.

Poniedz.

12.40 – 15.15

 

2.35

7.00 – 8.00

11.00 – 14.30

4.30

11.00 – 16.30

5.30

Wtorek

11.00 – 16.30

 

5.30

7.00 – 9.40

11.10 – 15.15

6.45

11.00 – 14.30

3.30

Środa

11.00 – 15.15

4.15

11.10 – 16.30

5.20

7.00 – 8.00

11.00 – 14.30

4.30

Czwartek

7.00 – 8.55

11.00 – 15.15

6.10

11.10 – 15.15

4.05

11.00  – 16.30

5.30

Piątek

11.00 – 16.30

5.30

11.10 – 14.30

3.20

7.00 – 8.00

11.00 – 15.00

5

Znajduje się ona na parterze budynku szkolnego, z łatwym dostępem dla dzieci i rodziców. Do dyspozycji uczniów jest sala zabaw i dwie sale wyposażone w zabawki, w sprzęt, pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, planszowe, literaturę dziecięcą, różnego typu klocki i zabawki. Świetlica dysponuje również salą do odrabiania lekcji.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji. Oferujemy też bogaty wachlarz zajęć wspierających uczniów, rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia oraz zapewniających odpoczynek po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, dostosowany do wieku dzieci, ich temperamentu oraz możliwości intelektualnych. W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia: plastyczno – techniczne, umysłowe, umuzykalniające, sportowe, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne, a także czas na odrabianie lekcji i utrwalenie wiadomości zdobytych na zajęciach edukacyjnych. Uczniowie biorą też udział w różnorodnych konkursach, uroczystościach, imprezach, obchodach świąt, aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i poza nią.Cała działalność świetlicy prowadzona w atrakcyjny sposób pod czujnym okiem pań: Agnieszki Dołba, Marty Buryś, Małgorzaty Misiarz.