Świetlica szkolna

                   GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W bieżącym roku szkolnym świetlica przystąpiła do kolejnej, piątej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Uczymy Dzieci Programować. Jest to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się one  na każdym etapie  życia.

Raz w tygodniu, w trakcie zajęć uczniowie podejmują aktywności okołoprogramistyczne  z wykorzystaniem maty edukacyjnej, robotów Ozobot, puzzli do Ozobota, smartfona z aplikacją do tworzenia i odczytywania kodów QR oraz aplikacją do odczytywania puzzli AR – rozszerzonej rzeczywistości.

W ramach akcji Cała Polska Programuje, przystąpiliśmy do Europejskiego Tygodnia Kodowania Code Week 2020. W dniach 28.09 – 10.10. codziennie przez dziesięć dni realizowaliśmy zadania, które uprzednio nauczyciel zarejestrował na stronie internetowej codeweek.eu  . Za udział w tym niezwykłym wydarzeniu otrzymaliśmy certyfikaty.

 


Regulamin świetlicy

Aneks nr 1 do regulaminu

Regulamin dowożenia                                

Zakres obowiązków opiekuna w autobusie szkolnym                         

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Zasady korzystania ze świetlicy

Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.


Świetlica szkolna w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Uczymy Dzieci Programować” realizuje ciekawe zajęcia, których celem jest upowszechnienie kodowania, rozwijanie logicznego, algorytmicznego myślenia oraz zadaniowe podejście do stawianych problemów. Uczniowie już od pierwszej klasy podejmują aktywności związane z kodowaniem i programowaniem na różnych edukacjach, w których mogą zaprezentować umiejętność współpracy, kreatywność, poszukiwanie nowych rozwiązań oraz dziecięcą radość i dociekliwość. W ramach projektu realizowaliśmy cotygodniowe zajęcia oraz dodatkowo trzy wyzwania:

– Udział w Europejskim Tygodniu Kodowania Code Week 2018,

 – 100 lecie Odzyskania Niepodległości,

– Godzina Kodowania.

Kodowanie nie posiada barier wieku, języka, czy też  miejsca… kodować można właściwie zawsze, niezależnie od tego ile mamy lat i o każdej porze. Warto to robić, bo umiejętności nabyte w procesie uczenia się kodowania przekładają się na podniesienie jakości życia w różnych jego aspektach.


Świetlica szkolna realizuje ogólnopolski projekt edukacyjny „Lekcje z Klasą”, którego organizatorem jest Fundacja Uniwersytet Dzieci. W ramach zajęć podejmowane są różne aktywności kształtujące kompetencje społeczne. Uczniowie poznają czym są emocje, jak sobie z nimi radzić, a także jak nawiązywać relacje i myśleć kreatywnie. Ważnym elementem zajęć jest również praca w grupie oraz efektywna komunikacja.Znajduje się ona na parterze budynku szkolnego, z łatwym dostępem dla dzieci i rodziców. Do dyspozycji uczniów jest sala zabaw i dwie sale wyposażone w zabawki, w sprzęt, pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, planszowe, literaturę dziecięcą, różnego typu klocki i zabawki. Świetlica dysponuje również salą do odrabiania lekcji.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji. Oferujemy też bogaty wachlarz zajęć wspierających uczniów, rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia oraz zapewniających odpoczynek po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, dostosowany do wieku dzieci, ich temperamentu oraz możliwości intelektualnych. W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia: plastyczno – techniczne, umysłowe, umuzykalniające, sportowe, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne, a także czas na odrabianie lekcji i utrwalenie wiadomości zdobytych na zajęciach edukacyjnych. Uczniowie biorą też udział w różnorodnych konkursach, uroczystościach, imprezach, obchodach świąt, aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i poza nią.Cała działalność świetlicy prowadzona w atrakcyjny sposób pod czujnym okiem pań: Agnieszki Dołba, Marty Buryś, Małgorzaty Misiarz.