Szkolne Kasy Oszczędności

SKO Konto dla Ucznia umożliwia indywidualne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez w wieku 5-13 lat uczestniczące w programie SKO:

•  0 zł za prowadzenie konta

•  2,50% w skali roku (do kwoty 2500 zł; 0,50% od nadwyżki ponad 2500 zł)

•  Tygodniowa kapitalizacja odsetek

•  Dostęp do serwisu internetowego SKO (atrakcyjnego pod względem graficznym i dźwiękowym oraz dostosowanego do wieku i gustu dziecka) – dla dzieci, członków SKO

•  Możliwość zdobywania wirtualnych odznak

•  Możliwość zakładania wirtualnych skarbonek

•  Narzędzia umożliwiające planowanie oszczędzania

Dostęp do konta jest możliwy również za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej iPKO (www.ipko.pl) dla uprawnionych Opiekunów SKO oraz przedstawicieli ustawowych (rodziców) albo opiekunów prawnych posiadających wPKO Banku Polskim produkt z usługami bankowości elektronicznej (po złożeniu odpowiedniej dyspozycji).

Forma rozliczeń: bezgotówkowo z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w szkole u Opiekuna SKO* lub w Oddziale Banku lub bezpośrednio ze swojego konta na konto SKO.

Szkoła Podstawowa nr 1 w której uczy się Państwa dziecko, uczestniczy w programie Szkolnych Kas Oszczędności, wystarczy wypełnić Oświadczenie, podpisać je i przekazać pani Bożenie Kita,  która opiekuje się SKO w naszej szkole lub u wychowawcy klas, lub oddać do oddziału PKO BP w Szczebrzeszynie.

 

Rozpoczęcie edukacji lub powrót do szkoły po wakacjach to nie lada wyzwanie. Oprócz podręczników czy pomocy dydaktycznych trzeba kupić długą listę niezbędnych artykułów szkolnych. Dlatego jest to dobry moment, aby ustalić z dziećmi zasady wypłacania kieszonkowego oraz rozpocząć lub kontynuować z nimi rozmowy na temat oszczędzania i racjonalnego wydawania pieniędzy.  W takiej edukacji doskonale sprawdzają się podstawowe produkty bankowe – konto i karta.

POLECAMY UCZNIOM i RODZICOM poniższy link:

https://bankomania.pkobp.pl/bankodzieci/dla-rodzicow/wrzesniowa-lekcja-oszczedzania-na-piatke/ 

 

OPIEKUN SKO poleca najmłodszym zapoznanie się z różnymi ciekawymi informacjami zamieszczonymi na stronie https://bankomania.pkobp.pl/bankodzieci/

  •  ciekawostki o SKO,
  • gra "Przygody z Lokatką" www.gra.junior.pkobp.pl,
  • artykuły edukacyjne dla rodziców i dzieci "Jak kształtować dobre nawyki finansowe u dzieci", 
  • czasopisma bankowe dla dzieci Brawo Bank